Bc. Ondřej Syrový, BA

Ondřej Syrový (Spýťa)

šéfredaktor

Ondřej se narodil 17.6.1997 v Duchcově na severu Čech. Absolvoval Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí, které v roce 2016 zakončil dvojitou maturitou z českého a anglického jazyka (státní a profilová část). Následně v roce 2019 vystudoval speciální pedagogiku na UJAKu. V současné době studuje v magisterském studijním programu andragogiku. V roce 2013 získal prostřednictvím celoživotního vzdělávání MŠMT osvědčení k pedagogice volného času. Působí externě na mnoha místech v českém školství a sociální oblasti. Vyučoval na logopedické škole, vedl zájmové útvary v DDM, aktivně se věnuje předškolní pedagogice a v současné době zejména působí v oblasti gerontopedagogiky. Kromě pedagogické a sociální práce se věnuje také práci v médiích. Od založení magazínu DISUK je jeho šéfredaktorem a od roku 2018 také spoluzakladatelem a šéfredaktorem uměleckého magazínu ARTSTAR VIP.