Soukromníci uspěli u Ústavního soudu se stížností proti kontrolnímu hlášení.

Dobrá věc se podařila. Ústavní soud našel chyby na kontrolním hlášení u daně z přidané hodnoty (DPH) a zadal zákonodárcům, aby nedostatky odstranili. „Na vyhlášení nálezu Ústavního soudu jsme čekali více než rok. Stížnost proti kontrolnímu hlášení DPH iniciovala Strana soukromníků České republiky s podporou jednadvaceti senátorů napříč politickým spektrem v čele s naším senátorem Ivo Valentou. Ústavnímu soudu jsme ji předali 4. prosince 2015. Nyní jsme se konečně dočkali,“ uvedl předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.

Podle Soukromníků je kontrolní hlášení je v rozporu s právem na ochranu před shromažďováním a zneužíváním údajů, neboť plátci daně musí finančním úřadům sdělovat důvěrné informace o svých odběratelích a dodavatelích. „Díky senátorům zvítězili Soukromníci nad vládní diktaturou. Soudci změnili zákon, který byl výkladní skříní Babišova ministerstva,“ dodal Petr Bajer.

V pondělí 19. prosince Ústavní soud (ÚS) rozhodl o úpravě kontrolního hlášení DPH. S platností od zveřejnění nálezu ve sbírce bylo zrušeno ustanovení, podle něhož se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Do konce roku 2017 by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Údaje by měl stanovit přímo zákon.

val

Zdroj: http://www.soukromnici.cz/cs/novinky/soukromnici-uspeli-u-ustavniho-soudu-se-stiznosti-proti-kontrolnimu-hlaseni.html

Komentáře