11 citátů slavných osobností o komunismu

Winston Churchill

„Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl.“

„Komunismus je vzpoura méněcenných.“

„Socialismus je filosofie neúspěchu, krédo nevědomosti a evangelium závisti.“

„Socialismus = rovnoměrné rozdělení bídy.“

Albert Einstein

„Ústřední úloha socialistické společnosti spočívá v překonání predátorské fáze lidské evoluce.“

Robert Hamilton Bruce Lockhart

„Komunisté nejsou strana, nýbrž spiknutí.“

František Palacký

„Zhovadilost všeobecná povstane byť by komunisté jen jedné generaci panovati měli.“

Ferdinand Peroutka

„Komunismus – toť hned od počátku mystické dogma.“

František Fajtl

„Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“

Josef Čapek

„Nejsem tedy komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu než k jakékoliv moci.“

Karel Čapek

„Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu – lékařská diagnóza by řekla, že je to patologický negativismus…“

Citáty zpracoval Ondřej Spýťa Syrový pro Spýťův antikomunistický spolek. https://www.facebook.com/pages/Sp%C3%BD%C5%A5%C5%AFv-antikomunistick%C3%BD-spolek/751675828201583

 palackej

Komentáře