Čiňte pokání a věřte evangeliu

Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Marek 1/15)

Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dny zlé a přiblíží se léta, o nich díš: Nemám v nich zalíbení. (Kazatel 12/1)

Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? (Římanům 2/14)

Nestydím se za evangelium: Je to moc Boží ke spasení každého, kdo věří… (Římanům 1/16)

Běžec, který se dává do běhu, dravý pták, který se vrhá na kořist, lehká loďka, která pluje po vodě, mlha, která se vypařuje nad slunečními paprsky…to vše vyvolává myšlenku rychlosti a krátkosti.
To jsou různé obrazy, které Boží slovo Bible představuje, aby nám ukázala krátkodobé trvání našeho pozemského života. Ale Boží slovo Bible nutí každého člověka, aby myslel na svoji věčnou budoucnost, tak jak na to ukazují výše uvedené – napsané biblické verše…

Bc. Oldřich Kalous, teolog

P1000069

Komentáře