Co se vám vybaví, když se řekne Senát PČR?

Co se vám vybaví, když se řekne Senát PČR?

Ing. Zdeněk Škromach,

místopředseda Senátu PČR a místopředseda Organizačního výboru Senátu PČR za ČSSD

„Především samozřejmě horní komora Parlamentu ČR, její význam v ústavním pořádku našeho politického systému. Funkce ústavní pojistky v okamžiku rozpuštění Poslanecké sněmovny, jak se tomu stalo v roce 2013. Legislativní funkce a kontrola tisků ze sněmovny, mnohdy oprava legislativních chyb atd. A v neposlední řadě většinový volební systém. Mám pocit, že občané čím dál více volají po osobní zodpovědnosti volených zastupitelů, a to jim dává právě personální volba, jako je do Senátu PČR. Plyne z toho samozřejmě ale i to, že každý senátor je svébytnou osobností, a ačkoli jednotlivé kluby senátorů spojuje společný stranický program, je obtížné najití vždy pro všechny kompromisní shodné stanovisko. Proto například v klubu ČSSD nebývá stranicky závazné hlasování.“ (BŘEZEN, 2015)

škromach

JUDr. Miroslav Antl,

předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR za ČSSD

„Ústavní instituce, v níž se jedná o zákonech a jejich novelách, schvalují se kandidáti do Ústavního soudu a další. Senát jako horní parlamentní komora se zásadní legislativní úlohou kontrolní, resp. revizní až „opravárenskou“, popř. i jakousi „kasační“, tj. potvrzování/schvalování či rušení a vracení zpět k opětovnému rozhodnutí (s pozměňovacími návrhy).“ (ÚNOR, 2015)

antl

Ing. arch. Daniela Filipiová,

předsedkyně Stále komise Senátu PČR pro sdělovací prostředky za ODS

„Jako architektovi se mi v prvé řadě vybaví nádherné prostory Valdštejnského paláce a dalších budov. Jsem v Senátu již patnáctým rokem a stále mi stavba a interiéry, ve kterých se pohybuji, nezevšedněly. Je to úžasné místo na práci. Jako politikovi mnoho událostí, které se zde odehrály, ale především (zatím ještě) rozdíl v kulturnosti jednání pléna v porovnání s Poslaneckou sněmovnou. Nedá se to srovnat. Na jednání je klid, všichni se poslouchají. Neslyšíte zazvonit telefon, nebo hlasitou mluvu. Doufám, že to tak zůstane.“ (BŘEZEN, 2015)

KOT2902db_filipi_3

Jaroslav Doubrava, 

místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR za Severočeši.cz

„Marnost nad marnost. Myslím tím marnost naší práce pro možnost Sněmovny přehlasovat naše závěry a návrhy dokonce prostou většinou jedno sto jednoho hlasu. Sněmovna tak rozhoduje o čemkoli a na názor Senátu jí tak vůbec nemusí zajímat. Musím říci, že se tak nechová ve všech případech, ale na můj vkus se tak chová příliš často. Senát tak nemůže být a není tou pojistkou proti přijímání špatných zákonů. Vezměte si, že i při rozpuštěné Sněmovně opatření, podaná Rusnokovou vládou,Senátem schválená nakonec musela schválit i Sněmovna. Udělala to sice, ale kdyby ne, neplatila by.“ (LEDEN, 2015)

image (5)

RNDr. Jika Seitlová,

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a místopředsedkyně Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí za Stranu zelených

„Kultivovaná komora Parlamentu, kde se lidé se zkušenostmi, podle nejlepšího vědomí jako zástupci regionů, za které byli zvoleni, snaží být nápomocni správným zákonům a rozhodnutím, tak aby byly ku prospěchu lidem naší země. Tak bych si to alespoň přála.“ (ŘÍJEN, 2014)

seitl

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.,

předsedkyně Stálá komise Senátu PČR pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury za Stranu zelených

„Ústavní instituce s důležitými kompetencemi.“ (ZÁŘÍ, 2014)

eliska

-spyta-

Komentáře