Do boje o hrad půjde i exposlanec Otto Chaloupka!

Prohlášení kandidáta:

Vážení občané naší krásné republiky. Již za necelý rok a půl budou moci všichni voliči využít podruhé svého práva a zvolit v přímé volbě prezidenta České republiky. Přímá volba prezidenta je pro nás všechny určitý závazek, k jehož vykonání nám dává prostor zákon i naše vlastní odpovědnost za prezentaci naší země ve světě. Každý z nás má určité představy o vystupování hlavy státu, o prezentaci její vlastní osobnosti, její pravdomluvnosti, přehledu v politickém dění, podpoře politických, kulturních a ekonomických vztahů s jinými zeměmi a také jednotném vystupování s ostatními vládními subjekty, zejména s ministerstvem zahraničních věcí.

Prezident by měl především slušně a korektně reprezentovat Českou republiku, setkáváním se s představiteli ostatních zemí budovat pevné základy pro ekonomickou spolupráci a hájit zájmy vlasti při její prezentaci na půdě evropské i celosvětové. Osobně mám jasný názor na směřování České republiky v budoucnu. Již před vznikem v roce 1918 jsme byli součástí evropského celku, který dále směřoval západním, demokratickým směrem. V době první republiky byla naše vlast zemí pokrokovou, otevřenou novým myšlenkám i směrům. Vždyť dodatek „malá Amerika“ jsme nedostali jen tak pro nic za nic. I přes relativně nestabilní vlády jsme se rozvíjeli a velmi úspěšně se zapojovali do tzv. západního směřování. Řešit, jak by vše vypadalo, nebýt 2.světové války, však nemůžeme. Avšak mnoho z nás má na paměti dění po roce 1948, kdy jsme byli na dlouhých 40 let vrženi pod pevnou,krutou a silně omezující ruku komunismu. Tato doba, a především její pokračování po srpnu 1968, nás silně zdecimovala jak po stránce historického směřování, tak především po stránce duševní. Silný tlak na omezení schopností jednotlivce, perzekuce individuality osobnosti, nás uvedla do stavu apatie a mnohdy pouhého přežívání, kdy občanům bylo upřeno i základní právo volby a to existencí té jediné strany. Rozdělení moci po druhé světové válce nás z osidel fašismu uvrhlo do náruče komunismu. Oba tyto režimy byly diktátorské a v spárech jejich moci skončilo mnoho osudů.
Naše vlast patří k západní kultuře. Patří tam jak smýšlením, tak samou podstatou češství, ke které patří svobodné smýšlení, podnikavý duch, nezdolnost a schopnost vytěžit to dobré i ze zlých časů. Bylo by špatné v nás toto vše utlumit a vrhnout naši vlast do stavu apatie a situace, kdy prioritou každého z nás bude pouze přežít! I v tomto má být prezident nápomocen, stejně jako v podpoře rozvoje státu!

Dnes žijeme v silně turbulentní době. V době kdy se po Brexitu otřásá samotný základ Evropy, jejímž jsme nedílnou součástí. Čelíme mohutné migrační krizi i jejím hospodářským dopadům. Evropská města pomalu ale jistě přicházejí o bezpečnost v ulicích, o své tradice i kulturní hodnoty, a naše společnost, jak česká, tak i evropská, je z mnoha důvodů rozdělená na několik nesmiřitelných táborů. Korupce, stejně jako přebujelá byrokracie, i přes veškeré sliby všech minulých vlád stále spíše vzkvétá. Mnoha lidem se stále úspěšně vyplácí nepracovat. Většina našich občanů ztratila víru v poctivou politiku. Tolik jsme v éře komunismu toužili po svobodě a svobodných volbách, a dnes když tuto možnost máme, tak ji valná většina frustrovaného obyvatelstva s trpkým pocitem marnosti vůbec nevyužívá. Poctivost a čest jsou slova, kterým se mladší generace smějí a hrdost na svou zemi a národ cítíme, jen když vyhrajeme mistrovství v hokeji. Slova naší národní hymny zná jen málokdo.

To vše bych chtěl změnit. Vrátit lidem důvod dívat se pozitivně do budoucnosti, vrátit jim důvod být hrdí na sebe a na naši zemi. Vrátit důstojnost na Hrad a vrátit lidem důvěru ve vedení naší země. Nechci se těmto palčivým otázkám vyhýbat. To říkám otevřeně a na rozdíl od mnoha politiků i dlouhodobě. Svoje názory neměním podle toho kam právě vítr fouká a nebo podle toho, co je právě nyní politicky výhodné. A nijak je neskrývám, což dnes mnohdy vyžaduje i notnou dávku osobní statečnosti. Moje dlouhodobé postoje k problémům společnosti se dají snadno ověřit z mých článků, z mého blogu, nebo z mých projevů na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo na zasedání Rady Evropy. Není mým cílem lacinými tématy manipulovat masy, hledat a zneužívat právě teď populární témata, lhát lidem a říkat věci, které nemyslím upřímně, jen abych se zalíbil co nejvíce z nich.

Vážení občané, z těchto důvodů jsem se rozhodl ohlásit kandidaturu na prezidenta České republiky! Dosáhnout této možnosti se pokusím v zákonné lhůtě a to způsobem nejbližším pro zvolení prezidenta, kterého občané opravdu zvolí ze svých řad. V následujících 12-ti měsících budu společně se skupinou lidí usilovat o získání potřebného počtu podpisů pro podání kandidátní listiny na ministerstvo vnitra.

Jsem si plně vědom, že nelze být prezidentem, zvoleným všemi voliči České republiky. Rád bych však byl prvním prezidentem, který si je plně vědom odpovědnosti, vložené mu na bedra občany naší vlasti, a podle toho bude svou funkci, své poslání, vykonávat.

Otto Chaloupka

chaloupka

Komentáře