Hafík Adam a biblické srovnání

Biblické zamyšlení teologa Bc. Oldřicha Kalouse

Jedni sousedé, manželé, jež už mají své děti odrostlé, tedy ty děti mají své rodiny a žijí v jiných městech, dokonce i v zahraničí, si pořídili českého voříška, aby jim nebylo smutno. Říkají mu Adam. Jednou se jim však Adam zaběhl při venčení. Prostě se zaběhl svému pánu. Hnal se za fenou a majitel ho sháněl v jiné části sídliště. Adama prý našel jeden mladý muž, který žije úplně na okraji města, tedy se zaběhl dost daleko ten Adam. Ten mladý muž se toho psa ujal a vzal si ho k sobě domů. A tam na značce toho psa našel i kontakt i na majitele. Tak mu zavolal, že má u sebe toho Adama. Jaké bylo šťastné shledání, když se páníček a Adam znovu sešli. Adam poznal svého Pána a byl spokojený. Jistě takový děj se stává často, že se majitelům zatoulá, zaběhne pes a pak se zase mohou najít,  jako to bylo v tomto příběhu.
Ve výše popisovaném ději vše nakonec dobře dopadlo, páníček i hafík Adam se zase setkali.
Něco podobného jako na tom výše popisovaném příběhu se stává i nám lidem. Tak jako ten hafík Adam se ztratil svému majiteli na krátký čas, tak my lidé jsme se ztratili našemu Pánu Bohu – našemu Stvořiteli. Jdeme si svojí vlastní cestou, dokonce jsme na Pána Boha (Pána Ježíše Krista, Ducha svatého) zapomněli. Od té doby se každý takový člověk ve své duši cítí opuštěný a nešťastný. Nic mu nemůže nahradit Boží přítomnost. Pán Bůh nás však všechny ztracené hledá a volá k sobě, protože je miluje a postrádá.
Každý z nás z lidí Boží hlas uslyší z Božího slova z Bibli, když ji bude pozorně číst a naslouchat. Až porozumíme, že k nám skrze Boží slovo Bibli mluví Bůh, a uvěříme všemu, co nám říká, prožijeme radostné setkání s Ním. Naše životy se tím pádem pak změní. Získáme vnitřní pokoj a požehnání od všemohoucího Boha, věčného zdroje radosti a lásky.
Tak na závěr, slyšeli jsme už někdy hlas Boha (Pána Ježíše Krista -Ducha svatého), který je naším Pánem? Na to si musí každý odpovědět sám, zda už našel cestu ke svému Pánu či zatím nikoliv.

Bc. Oldřich Kalous, 4.2.2016

DSC01817

Komentáře