Islám přináší jen násilí a rozvrat. Je nezodpovědné se tomu otevírat a nechránit se.

Rozhovor s členkou akční rady Bloku proti islámu, zakladatelkou hnutí Naštvané matky a úspěšnou blogerkou Ing. Evou Hrindovou

Co se Vám vybaví, když se řekne islám?

Jednoznačně nesvoboda. Omezování kritického myšlení a svobodné vůle. Tato nesvoboda, která je v islámu vlastně těžištěm všeho, je zdrojem násilí. Lidé se musí nutit do všeho, všechno mají přikázané – na každou situaci mají návod. Úplně fyzicky trpím, když se vcítím do role člověka, který chce žít svobodný život a nešťastnou náhodou se narodí jako muslim. Znám tyto pocity z období komunismu, proto jsem na ně asi citlivější. Vím, že nemůžeme změnit svět a nutit celým národům náš životní styl.  O to silněji se ale chci snažit o to, aby na území České republiky byla zachována svoboda pro všechny – tedy i pro muslimy, kteří se rozhodnou svou víru opustit nebo ji vykonávat vlažně.

V čem vidíte nebezpečí islámu?

Nebezpečí je především v tlumení kritického myšlení. V nemožnosti pochybovat.  To je základem a zdrojem fanatismu. A z fanatismu já mám strach.  Je neřiditelný a nebezpečný. Ostatně terorismus má zdroje právě ve fanatismu. Ve společnosti, kde nelze pochybovat a kritizovat, je totalita. Znovu opakuju – když si jiné země v totalitách libují, je to jejich věc. Oni sami si musí věci napravit. Ale u nás já totalitu nechci. A přestože u nás není nijak silná muslimská komunita, už dnes vidíme, že má výsledky. Podařilo se jí získat na svou stranu část mediálních a politických elit a ti začínají schvalovat cenzuru a omezování svobody slova. To je nebezpečné, protože se to velmi rychle může překlopit do vynucování a zastrašování v širším měřítku, než je to dnes. Když nemůžete svobodně říct svůj jakkoliv kritický názor, je to totalita. Možná to někomu nevadí, ale mně ano a udělám cokoliv, aby se totalitní způsoby nevrátily.

Vidíte nebezpečí v přijímání uprchlíků?

Samozřejmě. Většina uprchlíků je muslimského vyznání. A i kdyby nebyli – jsou z jiného kulturního prostředí. Je těžké, aby si člověk zvykl na úplně jiný způsob života. Integrovat takové množství lidí s rozdílnými životními způsoby, je nemožné. Ani nejsme natolik bohatí, abychom byli schopni živit miliony nových občanů. Nebezpečím je i jejich víra. Je prokazatelné, že čím více lidí muslimského vyznání, tím je menší šance na to, aby se integrovali. Vidíme to všude okolo nás. Islám přináší jen násilí a rozvrat.  Je nezodpovědné se tomu otevírat a nechránit se.

Jak hodnotíte činnost Bloku proti islámu?

Je to spolek, který sdružuje lidi s jasným postojem. Chceme zachovat naše způsoby života a nechceme ustupovat islamizaci, kterou vidíme v okolních zemích.  Jsme jedno z mála politických hnutí v Evropě, které to říká takto jasně – nechceme islám, chceme zabránit jeho šíření a omezit jeho vliv v České republice. I díky nám se k nám uprchlíci nehrnou. Ví, že tady se islámu bráníme.

Chystáte se politicky angažovat v Bloku proti islámu?

Angažuji se od počátku, jsem členka akční rady Bloku proti islámu a také se chystám kandidovat v nadcházejících volbách do Senátu v olomouckém volebním okrsku a také do krajského zastupitelstva v Olomouckém kraji.

Jak hodnotíte aktivity Adama B. Bartoše a jeho Národní demokracie, nezdají se Vám fašistické?

Toto hnutí nijak podrobně nesleduji, tak ho těžko mohu nějak hodnotit. Ale je fakt, že ho nesleduji právě pro jeho některé výroky, které jsou neslučitelné s mým osobním politickým zaměřením. Nesnáším rasismus a stojím na straně Izraele. Věřím v jedinečnost každého člověka a snažím se každého posuzovat podle jeho skutků.

Jste pro zrušení schengenského prostoru?

V současné chvíli by to bylo rozumné.

Co byste na závěr vzkázala naším čtenářům?

Nenechte se znechutit a nepropadejte skepsi. Zapojte se do aktivit, které pomáhají šířit informace. Jen pravda nám pomůže vrátit věci k normálu. Takže si hledejte alternativní zdroje informací a mějte vždy více zdrojů. Dnešní doba totiž nahrává různým vykukům a člověk se může lehce spálit tím, že bude věřit někomu, kdo ho může zklamat. Naštěstí máme internet a tam je informací k dispozici dost. Každý si může udělat svůj názor bez toho, že by podlehl jakékoliv propagandě. Doufejme, že si tento svobodný prostor uhájíme a budeme ho rozšiřovat!

hrindová

18.3.2016

Komentáře