Ivo Valenta: Lidé, kteří se nechtějí přizpůsobit našim hodnotám, tu nemají co dělat.

Vzhledem k tomu, že se na mne v souvislosti s mými vyjádřeními na adresu muslimských migrantů již začínají obracet i média, považuji za žádoucí tato svá tvrzení blíže objasnit.

Trvám na tom, že žijeme v křesťanské Evropě, která si své křesťanské hodnoty musí chránit, protože se jedná o hodnoty celé naší kultury a kultur generací našich předků.

Bohužel se ale v poslední době setkáváme s tím, že do naší Evropy míří desítky tisíc přistěhovalců, které nemohu nazvat jinak, než novodobými nájezdníky. Nemám teď na mysli migranty z východní Evropy – například Ukrajiny a dalších zemí, kteří sem přicházejí například za prací, a to za plného respektování našich kulturních zvyků a tradic. Stejně tak nemám nic ani proti menšinám z asijských zemí – například Vietnamu a podobně. I v tomto případě se jedná o lidi se zájmem pracovat a fungovat dle pravidel naší společnosti a kultury.
Opravdu se ale neztotožním s hordami muslimských nájezdníků, kteří nemají zájem o integraci. Naopak velmi často přicházejí s cílem zneužít sociální systém vyspělých evropských zemí a prosazovat zde (třeba i za použití násilí) svá pravidla, která jsou nám cizí.

Takovíto lidé nejsou schopni se přizpůsobit z jediného důvodu – jednoduše to udělat nechtějí. Mají zájem pouze o svůj vlastní prospěch a šíření své, dle mého úsudku naprosto zvrácené, ideologie. Bohužel se v této souvislosti také setkáváme s případy, kdy se jim podaří na svou stranu strhnout i některé Evropany. Tomuto musíme jednoznačně zabránit. Proto jsem toho názoru, že radikální, stejně jako všichni nepřizpůsobiví muslimové, u nás nemají co hledat a EU by je namísto přijímání měla okamžitě vyhostit tam, odkud přišli.

Myslím, že není na místě polemizovat o nárůstu trestné činnosti v zemích, které tito migranti „poctili“ svou návštěvou. Lidé tu mají strach o své životy a místo dřívějšího klidu zde vládne strach. K tomu navíc přispívá také Evropská unie. Na jedné straně dostatečně nekoná tak, aby zajistila ochranu svých obyvatel před teroristy, na druhé straně přichází s nesmyslnými nařízeními – například odzbrojování obyvatel (pro teroristy toto nařízení očividně neplatí a platit nikdy nebude), nebo centrálně nařízené uprchlické kvóty.

Sociální cítění v tomto směru není na místě. Tito lidé nejsou žádní chudáci. Do Evropy přijíždějí ve značkovém oblečení, s drahou elektronikou a za cestu k nám dají spoustu peněz, které jim tedy evidentně nechybí. I když u nás dostanou 100% servis, o kterém se řadě našich lidí ani nesní, ještě si stěžují. Trestnou činnost často páchají v uprchlických táborech i na ulicích. Slovo vděk neznají. Trvám tedy na svém vyjádření „pryč s takovýmito lidmi“.
Pokud někdo těmto muslimům a islamistům pomáhat chce, měl by to činit tak, aby tato pomoc skutečně cílila na potřebné. Jedinou cestou je pomáhat přímo v daných, válkou zmítaných oblastech.

Jsem si vědom toho, že jsou i v Evropě oblasti, kde žije muslimská komunita několik století a tyto muslimy (zatím) nenapadlo pořádat invaze do našich zemí, natož zde škodit. Mám teď na mysli například Balkán a podobně. Trvám však na tom, že v zemích západní Evropy Islám není původním náboženstvím a jeho nově příchozí příznivci vyvolávají střety a útoky, které tu nikdy dříve nebyly. Současně tito lidé přispívají k radikalizaci muslimů a řady dalších obyvatel, kteří zde dosud žili v poklidu. Dnešní Evropa tak žije ve strachu z budoucnosti a bez přehánění bojuje o své přežití.

Opravdu soucítím s rodinami obětí teroristických útoků. Nechci se dočkat toho, že podobné scénáře zavládnou také u nás. Proto s ohledem na budoucnost nejen nás, ale především našich dětí, na svém názoru trvám. Poslední kapkou, která mne nutí takto přemýšlet, je současné zastrašování Evropy ze strany Turecka.
Pro nikoho, kdo nechce respektovat naše hodnoty, zde nemůže být místo.

Ivo Valenta, slovácký senátor

Zdroj: FB Ivo Valenty

ivoo

Komentáře