Ivo Valenta: Žádný ze spolků si bohužel nemůže být automaticky jistý tím, že se ho EET netýká.

V posledních dnech se mne často ptáte, jestli EET musí používat také spolky, které pořádají např. taneční zábavu nebo prodávají pivo na místním fotbalovém derby. Podpořil jsem totiž starosty ze Slovácka, kteří před Vánocemi odeslali na ministerstvo financí otevřený dopis, ve kterém se dožadují závazného a jasného stanoviska, jak se mají právě spolky vypořádat s touto novou šikanující povinností.

Především chci zdůraznit, že postoj starostů je velmi zodpovědný. Zavádění EET totiž na všech úrovních provázejí velké zmatky. Do poslední chvíle se zásadním způsobem měnila dílčí pravidla, média takřka každý den přinášela zprávy o tom, co by chtěli ministři na EET „za pět minut dvanáct“ změnit, jakou další výjimku schválit a co naopak pod EET zahrnout. Není se proto čemu divit, že nejen spolkům, ale i zodpovědným starostům do dnešního dne chybí relevantní informace, a je správně, že se jich také tímto způsobem domáhají.

Zákon o evidenci tržeb, který se nám zatím bohužel nepodařilo zcela zrušit, uvádí v paragrafu 12, že z evidence tržeb jsou vyloučeny „tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků“. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že si spolky mohou oddechnout a že se dál mohou věnovat svých aktivitám, aniž by měly obavu, že na ně vběhne finanční úřad a bude je pokutovat za nedodržování zákona o EET.

Ale bohužel situace je jako vždy daleko komplikovanější a pro většinu spolků nejednoznačná. Problém je v termínu „drobná vedlejší podnikatelská činnost“, na kterou se zákon odvolává. Sama metodika ministerstva financí totiž konstatuje, že „drobná vedlejší podnikatelská činnost není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria drobná podnikatelská činnost je tak u poplatníků nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.“

To znamená, že žádný ze spolků si nemůže být automaticky jistý tím, že se ho EET netýká!

Jako pomocné měřítko si ministerská metodika stanovila dvě pomocná kritéria. Tržby z drobné podnikatelské činnosti by u spolku neměly přesáhnout 175 000 Kč ročně nebo by tyto tržby měly být nižší než 5 % z celkových příjmů spolku.

Pokud už pominu to, že vůbec nevím, kde ministerstvo přišlo právě na tato čísla, proč je stanovena právě částka 175 000 Kč a ne třeba v minulosti diskutovaná částka 250 000 Kč anebo jiná relevantní hodnota, tak největší problém vidím právě v tom, že spolky budou muset prokazovat, že si prodejem občerstvení na plesu, pochovávání basy a hodové zábavě vydělaly maximálně 5 % svých celoročních příjmů.

Takže místo toho, abychom podporovali vícezdrojové financování místních spolků a fandili těm spolkům, které si na svou činnost dokáží vydělat vlastními aktivitami, tak je zase vracíme do náručí dotací a závislosti na veřejných rozpočtech.

Navíc s odkazem na ministerskou metodiku musím upozornit také na to, že splnění podmínky pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být schopen spolek doložit! Takže myslivci, hasiči, fotbalisti nebo folkloristi, kteří nebudou prodávat pivo a klobásku na plese pomocí EET, musí počítat s tím, že finanční úřad může kdykoliv zaklepat na jejich dveře a chtít doložit to, že tyto tržby nebyly vyšší jak 175 000 Kč nebo nepřesáhly 5 % z jejich celoročních příjmů.

No řekněte mi, kdo si na sebe ušije takový bič? Komu to bude stát za to, aby se pak dlouhé týdny dohadoval s berňákem a vše dokládal hordami papírů? A proč pořád do nekonečna posilujeme kompetence státních úředníků, bouráme princip presumpce neviny a důkazní břemeno přenášíme na každého z nás?

Proto jsem rád, že se starostové ze Slovácka ozvali a chtějí znát jasné a závazné stanovisko ministerstva financí. Mají na něj právo a měli se ho již dávno dočkat.

Za mne by bylo nejlepší, abychom EET zcela zrušili. Pokud se nám to ale zatím nedaří, tak za rozumné bych považoval alespoň to, aby se EET týkalo jen těch subjektů, které dosahují obratu 1 000 000 Kč. Tím by se zamezilo také jakýmkoliv dalším nesystémovým výjimkám a hlavně nejasnostem, které tento klíčový zákon dnešní vlády provázejí.

Ivo Valenta,
slovácký senátor

Zdroj: fb

val

Komentáře