Izrael podal oficiální žádost o vystoupení z UNESCO, proces potrvá rok

JERUZALÉM – Právě včas před prosincovými svátky, kdy jsou kanceláře institucí OSNuzavřené, stihl Izrael na poslední chvíli podat oficiální žádost o vystoupení z organizace, již se rozhodl opustit v solidaritě s USA. Bezprostředním podnětem bylo pro Izrael schválení rezoluce UNESCO, v němž se odsuzuje každé uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele. Spojené státy oznámily svůj záměr z UNESCO vystoupit už říjnu, a to kvůli setrvalému zaujetí proti Izraeli. Současná generální ředitelka UNESCO, organizace OSN, která má na starosti především oblast kultury a školství, Audrey Azulayová vyslovila svou lítost nad odchodem Izraele ze struktur UNESCO. „Jsem přesvědčená, že právě uvnitř UNESCO a nikoli vně něj mohou státy nejlépe usilovat o urovnání neshod v oblastech, které spadají pod jeho kompetenci,“ uvedla Azulayová. Izrael stejně jako USA zůstanou v UNESCO jako pozorovatelské státy.

Izrael má devět lokalit zahrnutých na seznam světového dědictví UNESCO, mimo jiné Masadu, Akko, Tel Aviv jako „bílé město“ architektonického stylu Bauhaus či starověkou nekropoli Bejt Šearim.

Spory Izraele, USA a UNESCO mají mnoholeté trvání a souvisejí právě se zjevnou zaujatostí organizace proti Izraeli a s otázkami kolem izraelsko-palestinského konfliktu. Už před šesti lety oznámily USA a Izrael, že omezí či ukončí své příspěvky v reakci na to, že do UNESCO byla jako členský stát přijata Palestina. Další střety souvisely se zpochybňováním historických vazeb Židů na Hebron a zejména na Jeruzalém. Například Chrámová hora bývá v rezolucích označována pouze svým arabským jménem, židovské památky v Hebronu byly zařazeny na soupis „palestinských“ památek světového dědictví v ohrožení atd.

V letech 2009–2014 schválilo UNESCO 46 rezolucí proti Izraeli, 1 rezoluci proti Sýrii a v žádné rezoluci se nezabývala situací v Iránu, Súdánu, Severní Koreji či kdekoli jinde na světě. V roce
2011 si UNESCO zvolilo syrský režim vedený Bašarem Asadem do své Rady pro lidská práva.

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/zidovske-komunity-ve-svete/clanek/izrael-podal-oficialni-zadost-o-vystoupeni-z-unesco-proces-potrva-rok

Komentáře