Izraelský prezident Rivlin zaslal na Roš hašana zprávu všem židovským obcím světa

JERUZALÉM – Ke svátku Roš hašana, židovskému novému roku, který letos začíná ve středu 20. září večer, nahrál izraelský prezident Reuven Ruvi Rivlin video se zprávou pro všechny židovské komunity světa. V něm prezident zdůraznil důležitost svátků Roš hašana a Jom kipur jako času reflexe, zpytování duše a povinnosti udobřit se s druhými lidmi a upevnit mezilidské vztahy. Prezident pohovořil i o výzvách roku minulého. „Staly se hrozné věci. Teror udeřil po celém světě a byli jsme svědky i nenávisti a rasismu,“ řekl. „Když jsme se minulý rok setkávali s lídry z celého světa, opakovali jsme znovu a znovu, že Izrael bude bránit svoje občany bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Musíme společně bojovat proti terorismu, ale také proti nenávisti a rasismu musíme bojovat spolu. Je to běh na dlouhou trať, ale společně tento boj vyhrajeme.“ Připomněl také, že jsme „spatřili opravdovou sílu přírody, kdy si živelné pohromy vyžádaly tolik obětí“ a vyjádřil svou hrdost na to, jakou štědrost a soudržnost židovské komunity projevily tváří v tvář těmto zkázám.

„Tváří v tvář takovým složitým výzvám, takové tmě, jsme prokázali, jak mnoho světla můžeme vytvořit, když stojíme při sobě. Židé ze všech komunit a Židé a ne-Židé společně. Jsem hrdý na snahy Izraele a úsilí lidí ze všech židovských komunit, kdo pomáhali těm, kdo byli poškozeni živelnými pohromami po celém světě,“ řekl Rivlin. „V tuto chvíli myslíme na naše bratry a sestry z židovských komunit v Houstonu, Floridě a Mexiku,“ dodal.

„Na sklonku nového roku vám chci připomenout, že Izrael bude vždy vaším domovem, domovem každé židovské osoby,“ prohlásil prezident ke konci proslovu a dodal: „Z našeho sdíleného domova si přeji a modlím se, abychom tento rok společně překonali všechny výzvy, jež před námi stojí.“ „To je moje tikva,“ řekl Rivlin, přičemž v anglickém proslovu použil hebrejské slovo pro naděj a v židovském jazyce i zakončil: „Chag sameach ve-šalom lachem mirušalajim – šťastné svátky a pokoj vám z Jeruzaléma.“

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/izrael/clanek/izraelsky-prezident-rivlin-zaslal-na-ros-hasana-zpravu-vsem-zidovskym-obcim-sveta

Komentáře