Izraelský velvyslanec v Moskvě: Rusko blokuje definici o antisemitismu

Gary Koren, nově jmenovaný velvyslanec Izraele v Moskvě, zahájil své působení v Ruské federaci s vervou a bez přílišných diplomatických okolků. Ačkoliv se izraelští velvyslanci v Rusku zpravidla veřejně nevyjadřují k věcem, jež se přímo netýkají bilaterálních vztahů obou zemí, v rozhovoru pro tiskovou agenturu INTERFAX Koren neobvykle otevřeně poukázal na skutečnost, že Rusko je v současnosti jediným státem blokujícím přijetí definice o antisemitismu v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

„OBSE se snaží přijmout text, který definuje to, co lze klasifikovat jako antisemitismus. (…) O problému diskutujeme s ruským ministerstvem zahraničí Ruska a doufáme, že Rusko tuto definici v budoucnu schválí,“ řekl Koren, jenž předtím působil čtyři roky jako velvyslanec židovského státu v ČR.

Svým vyjádřením tak oficiálně potvrdil již dříve prosakující informace o snaze Ruska zabránit přijetí zmíněné definice. Ostatních 56 členských států OBSE ji přitom již schválilo. Coby příklady antisemitismu uvádí definice i některé formy nenávistné rétoriky namířené výslovně proti státu Izrael.

Velvyslanec Koren se o nepřijetí definice Ruskem zmínil v přímé souvislosti se sérií nedávných antisemitských výroků, k nimž se v poslední době uchýlilo několik ruských politiků.

Vitalij Milonov, ultrakonzervativní pro-kremelský poslanec petrohradského parlamentu známý svými homofobními postoji, tento týden prohlásil, že křesťané přežili navzdory tomu, že je předkové Borise Lazareviče Višněvského a Maxima Lvoviče Reznika (oba zmínění jsou členy téhož zastupitelského sboru jako Milonov a mají židovský původ) „vařili v kotlích a krmili jimi zvířata.“ Informovala o tom agentura AFP.

Pjotr Tolstoj, pra-pravnuk slavného spisovatele Lva Tolstého a místopředseda ruského federálního parlamentu, v lednu pro změnu obvinil Židy, že se za komunismu dopouštěli náboženské perzekuce. Na oficiální tiskové konferenci prohlásil: „Lidé, kteří jsou vnuky a pravnuky těch, kdo ničili naše katedrály poté, co v roce 1917 přeskočili hranice cherty (tj. zóny osídlení v ruském impériu mezi lety 1791 – 1917, za jehož hranicemi Židé nesměli mít bydliště) se svými Naganty (revolvery používané bolševiky za revoluce v roce 1917), a dnes pracují na různých velmi úctyhodných postech – v rozhlasových stanicích, zákonodárných sborech -, konají dál v duchu svých pradědů a pra-pradědů“.

Katedrála Sv. Izáka, Petrohrad, Wikipedie

V pozadí těchto slovních výpadů je skutečnost, že všichni tři židovští poslanci se připojili k veřejným protestům proti záměru petrohradského guvernéra předat největší pravoslavný kostel v zemi, katedrálu Svatého Izáka v Petrohradu, do rukou ruské pravoslavné církve. Zmíněná katedrála, v níž se nachází také muzeum, je zařazená na seznam kulturního dědictví UNESCO a coby turistický magnet (ročně ji navštíví na 3,5 milionů turistů) generuje značné tržby pro městskou pokladnu. Kritici se obávají, že pravoslavná církev výrazně omezí vstup veřejnosti do katedrály, čímž se sníží příjmy na její údržbu a památka bude chátrat. Záměr guvernéra podle nich také svědčí o narůstajícím bohatství a politickém vlivu pravoslavné církve, která se v Putinově Rusku hlásí k tradičním hodnotám a sociálnímu konzervatismu coby protipólu západního liberalismu.

Představitelé ruské židovské komunity se proti výše uvedeným antisemitským výpadům záhy ostře vymezili a někteří volají po zahájení trestního vyšetřování. Předseda Federace ruských komunit Aleksander Borod požaduje dle agentury INTERRFAX tvrdou reakci státní Dumy a strany Jednotné Rusko, kterou poslanec Tolstoj zastupuje: „Obvykle musíme takovéto výroky snášet od nezodpovědných štváčů antisemitských kampaní. Slyšíme-li taková slova z úst místopředsedy Státní dumy na oficiální tiskové konferenci, podkopává to mezietnický smír v zemi a podněcuje napětí. Slova pana Tolstého (…) jsou starým a lživým antisemitským mýtem.“

Milonov i Tolstoj však odmítají, že by jejich výroky byly antisemitské, a zastání našli i u předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina. Ten sice připustil, že šlo o „nepřijatelná a nekorektní“ vyjádření, antisemitskou motivaci v nich ale nespatřuje.

Není sporu o tom, že schválení definice o antisemitismu Ruskem, po němž volá velvyslanec Koren, by bylo za dané situace prospěšné.

Zdroj: http://zidovskelisty.info/2017/02/19/izraelsky-velvyslanec-v-moskve-rusko-blokuje-definici-o-antisemitismu/

koren

Komentáře