Jana Černochová stála u zrodu iniciativy, díky níž se 16. leden zařadil mezi významné dny České republiky.

Praha 2: první krok ke vzniku pietního místa Palacha a Toufara byl učiněn
Městská část Praha 2 nepolevuje ve své snaze zajistit důstojný památník obětem komunistického režimu Janu Palachovi a knězi Josefu Toufarovi na domě, kde oba zemřeli – tedy v objektu někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. V těchto dnech starostka Prahy 2 Jana Černochová iniciovala na téma pietního místa setkání s novými soukromými vlastníky domu.
„Jejich oběť nesmí být zapomenuta stejně jako smysl jejich činu, jedině tak může mít význam i pro další generace. Jak jsem už několikrát řekla, udělám pro to všechno, co je v mých silách. Jsem ráda, že nový vlastník nám přislíbil, že v rámci svého plánu přestavět dům na hotel bude jedna hotelová místnost vyhrazena výstavě na památku obou statečných a tragicky zemřelých mužů,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová po skončeném jednání s ostravskou firmou United Corporation. Podmínkou však je zklidnění Severojižní magistrály, která tuto lokalitu zatěžuje intenzivním dopravním provozem, hlukem a prašností. I v tomto bodě je vlastník budovy zajedno s městskou částí, která u příslušných orgánů hlavního města na zklidnění magistrály dlouhodobě apeluje. „Teprve až dojde ke zlepšení podmínek v okolí magistrály, a tedy i v Legerově ulici, může mít hotel smysl,“ uvedl za United Corporation účastník jednání Tomáš Hering. Přesné datum vzniku expozice proto zatím není možné určit. Přestože má Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zadání od magistrátu, aby vytvořil studii tzv. humanizace magistrály s termínem do konce února 2016. „Zklidnění magistrály si dlouhodobě přeje i naše městská část. Bohužel, s naší účastí se odehrálo pouze úvodní jednání zástupců magistrátu, IPR a městských částí, kterými magistrála prochází. Zde byly uplatněny podklady Prahy 2, poté už nám nic předvedeno nebylo. Ale doufám, že brzy bude. A samotný fakt, že majitelé Borůvkova sanatoria počítají s instalací výstavy o Toufarovi a Palachovi, je velmi pozitivní,“ dodala Černochová. Starostka si na setkání s představiteli United Corporation také prohlédla architektonickou studii Hotelu Legerova, jejíž kopii má nyní k dispozici. Rekonstrukce budovy má být citlivá k historickému objektu i jeho okolí.
Borůvkovo sanatorium bylo za první republiky soukromým zdravotnickým zařízením pro movitější klientelu. Později zde působila první specializovaná klinika popálenin, kde zemřel 19. ledna 1969 student filozofické fakulty Jana Palach poté, co se o tři dny dříve polil hořlavinou na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Kněz Josef Toufar byl zatčen a mučen v souvislosti s tzv. čihošťským zázrakem a zemřel 25. února 1950.
Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová stála u zrodu iniciativy, díky níž se 16. leden zařadil mezi významné dny České republiky. Radnice Prahy 2 také zakoupila pamětní artefakt v podobě Palachových rtů, odlitých z Palachovy posmrtné masky.

Mgr. Jana Černochová, poslankyně PČR a starostka Prahy 2 za ODS

jac

Komentáře