Jana Niklová: Je potřeba říci stop brutálnímu týrání kožešinových zvířat!

Místní organizace KDU-ČSL Praha 4 – Nusle, Podolí přijala na své schůzi dne 16. 2. 2017 následující prohlášení proti chovu zvířat, jehož primárním účelem je získání kožešiny:

„Podporujeme celkový smysl poslaneckého návrhu zákona ze dne 11. 3. 2016 poslanců Robina Böhnische a dalších, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Domníváme se, že argumenty obsažené v Důvodové zprávě tohoto tisku jsou opodstatněné. Odmítáme chov zvířat, jehož primárním účelem je pouze získání kožešiny. Stavíme se rovněž za názor, že u kožešinových zvířat neproběhla tzv. domestikace. Chov v zajetí je pro tato zvířata velice stresující a přivádí jim útrapy, které vnímáme jako týrání. Podle našeho názoru jsou domestikovaná zvířata pouze ta, která s námi žijí bez toho, aby musela být násilně držena v kleci. Uznáváme ovšem chov jatečních zvířat, ale jen v případě, kdy jde o zajištění nezbytné lidské výživy. Kožešinová zvířata jsou však zabíjena pouze kvůli módě. Syntetické materiály už přitom dokážou kožešiny velmi věrně napodobit. Pro chov kvůli kožešinám není tedy dnes žádný důvod, historické důvody, kdy přírodní kožešiny sloužily nutné ochraně před chladem, pominuly. Zákaz chovu kožešinových zvířat podpořilo již osm evropských zemí. Podle průzkumu veřejného mínění, který je citován v Důvodové zprávě, si obdobný zákaz v Česku přeje sedmdesát procent občanů. Seznámili jsme se stanovisky zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR z loňského roku a nesouhlasíme s jeho usnesením, že by se podmínky pro chov kožešinových zvířat měnit neměly. Argument, že dojde ke vzniku nelegálních chovů, které zůstanou mimo kontrolu Státní veterinární správy, považujeme za nemorální, protože je přeci úkolem policie, aby takovému jednání zamezila. Za obdobně nepřijatelné považujeme stanovisko, které bylo prezentováno na 37. schůzi zemědělského výboru, která se konala 15. prosince 2016. Tam zaznělo, že pokud budou v Česku a nakonec v celé EU chovy kožešinových zvířat zakázány, přesunou se za hranice Evropské unie. Jde rovněž o alibismus, podle něhož by nešla v žádné zemi prosadit jakákoliv změna, pokud by na Zemi existoval stát, který by dotyčnou úpravu ještě nezavedl. Pokud by byl přijat zákon, který chov kožešinových zvířat zakazuje, jsme pro poskytnutí finančních náhrad podnikatelům za zrušení chovů. Výši kompenzace ať stanoví poslanci po řádném zvážení všech okolností.“

Dovětek: Česká televize vysílala dne 26. 3. 2017 v pořadu 168 hodin (v 21:35 hod. na programu ČT1) reportáž nazvanou Smrt lišky Bystroušky: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin

Jsem naprosto zhrozena uvedenými skutečnostmi, zejména co se týká brutálního zabíjení lišek elektrickým proudem zaváděným do konečníku za plného vědomí a pomalého vraždění norků výfukovými plyny, což připomíná holocaust. Více dodávat netřeba…

Projednávání Sněmovního tisku 742, tj. Novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, bylo navrženo na pořad 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která začíná dne 4. dubna 2017.

Jana Niklová, předsedkyně Finančního výboru městské části Prahy 4

niklova

Komentáře