Ježíš přišel, aby nás jako lidstvo ujistil, že nás miluje, že každý člověk má pro něj jedinečnou hodnotu.

Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse

Život člověka se nedá zaplatit žádným zlatem, stříbrem, platinou, penězi. Když by posuzoval vědec-chemik chemické složení lidského těla, tak by řekl, že to vyjde na Kč 100,-.

Další vědci zase říkají, že člověk je daleko více, než jen chemickou sloučeninou. Člověk je důležitým článkem vývoje přírody. Je však pravda, že jeho existence nemá žádný vyšší cíl. Ani jeho činnost nemá trvalý účinek, protože všechno nakonec jednou zanikne. Tolik říkají různí vědátoři, vědci.

Určení hodnoty a důležitosti člověka je nejpalčivější otázkou, kterou si lidé kladou. Lidi se často ptají, zda má život nějaký význam.

Žádní myslitelé celého světa nemohou dát povzbudivou odpověď na smysl lidského života. Minulé století plné krvavých válek s desítkami miliónů obětí znamenalo konec víry v humanismus. Tento směr hodnotil člověk velmi vysoko. Věřil v jeho dobro a schopnost žít ve společnosti bez válek. Byla to ovšem pouhá iluze. Denně se ze zpráv přesvědčujeme, že skutečnost je zcela jiná.

Ani dnes v době moderní VT a naší civilizace nemohou dát povzbudivou odpověď ani mnozí vědci, filozofové, umělci. Jejich teorie o původu člověk vycházejí z předpokladu, že jsme pouze náhodným produktem hmoty. Dle nich láska, volba a morálka nejsou nic víc, nežli chemické reakce.

Kolik za člověka? A kolik dá Bůh? Křesťané přeci tvrdí, že člověka miluje Bůh. A Bůh odpověděl tím, že dal sebe samého.

Když Ježíš Kristus stál před golgotským křížem sdělil: „Dávám svůj život.“ Lidskou hodnotu nelze měřit penězi a ani ničím cenným, ale jen a pouze nezměrným utrpením Božího Syna, který zemřel za hříchy veškerého lidstva.

Ježíš nesestoupil na tento svět proto, aby uvedl do módy zbožný život. Přišel, aby připravil cestu, která spojuje člověka s Bohem, aby obnovil osobní, hluboký vztah, ke kterému byl původně člověk stvořen. Přišel, aby nás jako lidstvo ujistil, že nás miluje, že každý člověk má pro něj jedinečnou hodnotu. Chce nám skrze Boží slovo Bibli sdělit, že si nepřeje svět utrpení, válek, hladu, živoření. Toto vše: utrpení, války, hlad, živoření ve světě je výsledkem naší lidské vzpoury vůči Bohu. Ale Pán Ježíš Kristus nás přišel ujisti před 2.000 lety, že Bůh je spravedlivý. Proto nás lidi nemůže přijmout, aniž by byly splaceny naše hříchy a zápory. Člověk sám sebe nemůže vykoupit. Pán Ježíš Kristus za nás zemřel na Velký pátek, aby nám lidem mohlo být odpuštěno. A o tom to je.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Bible, Jan 3/16)

Bc. Oldřich Kalous, 27.3.2016

Jesus Computer Wallpaper - You can see and find a picture of Jesus Computer...

Komentáře