Jste pro zrušení soukromých exekutorů?

Jste pro zrušení soukromých exekutorů?

JUDr. Stanislav Křeček, 

zástupce ombudsmana

„Soukromí exekutoři se vymkli původním představám zákonodárce. Jejich působení by mělo být zásadně pozměněno tak, aby působili jen jako soudní komisaři (jako třeba notáři při projednávání dědictví) a nikoliv jako soukromí podnikatelé jdoucí jen po zisku. Jde konec konců o výkon státní moci a stát by neměl tuto moc privatizovat jak se v případě exekutorů stalo.“ (LISTOPAD, 2014)

2-04_19_3x_OREZ_ctk

Mgr. Tomáš Cikrt, 

šéfredaktor Zdravotnického deníku a někdejší mluvčí MZ

„Ne. Problém není v exekutorech, ale v dluzích. Samozřejmě exekutoři musejí dodržovat zákony a chovat se slušně, ale totéž platí pro dlužníky.  Lidé, kteří se ocitli v nouzi ne svoji vinou, samozřejmě zasluhují ochranu obce a státu i pomoc a solidaritu bližních.“ (LISTOPAD, 2014)

cikrtt

Lic. Daniel Solis, 

politolog 

„Ne. Problém není v exekutorech, ale v dluzích. Samozřejmě exekutoři musejí dodržovat zákony a chovat se slušně, ale totéž platí pro dlužníky.  Lidé, kteří se ocitli v nouzi ne svoji vinou, samozřejmě zasluhují ochranu obce a státu i pomoc a solidaritu bližních.“ (ŘÍJEN, 2014)

solis

Bc. Tatiana Konrádová, 

zastupitelka Prahy 5 za Stranu zelených

„Příběhy lidí, kteří kvůli nezaplaceným pokutám v řádech stokorun přišli o majetky v řádech statisíců a dostali se tak do existenčních potíží, si můžeme přečíst v médiích takřka denně. Údajně až u třetiny exekucí dochází k protiprávnímu jednání. Soukromí exekutoři mají pravomoce, které stát nijak nekontroluje. Tzv. zákon o soukromých exekutorech přijatý už v roce 1999 za vlády Miloše Zemana, který přenáší výkon exekucí na soukromé subjekty, přičemž stát nijak exekuční řízení neovlivňuje či nekontroluje, považuji za státem podporovanou lichvu. Jsem proto pro zrušení institutu soukromých exekutorů a přenesení výkonu exekuce na soudy a úřady.“ (LISTOPAD, 2014)

tatiana

Milena Hesová,

zastupitelka obce Jívová

„Ano, jednoznačně, podle mne je to uměle vytvořený novodobý bussines pro právníky,založený na nevědomosti,jednoduchostí obětí.“ (ŘÍJEN, 2014)

hesova

Ing. Zdeněk Škromach,

místopředseda Senátu PČR za ČSSD

„Exekuce a vymáhání dluhů je neustále horkým tématem. Sám jsem se k tomu již několikrát v médiích vyjadřoval. Je nepřijatelné, aby vznikal byznys v podobě zadlužování všech skupin obyvatel, mnohdy cíleně sociálně slabých, či důchodců apod., a pak byly pohledávky překupovány a vymáhány s provizí u exekutorských monopolních úřadů. Sám jsem se zapojil do diskuze probíhající na parlamentní úrovni k nejrůznějším návrhům změn exekučního řádu, protože bohužel ministerstvo spravedlnosti je prozatím nečinné. Neuvažuji však o rušení soukromých exekutorů. Myslím, že mnohem vhodnější změna systému je v zavedení teritoriálního působení exekutorských úřadů a systém přidělování pohledávek, podobně jako to funguje například u notářů s dědickým řízením. Proto jsem také inicioval novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti v Senátu, v současné době je dopracovávána ve výboru Senátu a věřím, že bude brzy projednána a snad i přijata.“ (BŘEZEN, 2015)

škromach

JUDr. Miroslav Antl,

senátor PČR za ČSSD

„To už je naprosto nereálné. Institut „exekucí“ a exekutorů je nutný i pro vymahatelnost práva. Myšlenka dobrá, provedení špatné. Stát neuhlídal přesný (a přísný) legislativní rámec, tedy jasné vymezení mantinelů, důsledný dozor a postih „excesů z exekucí“. Mnozí exekutoři se vymkli kontrole – a exekuce zneužívají. Stát a zákonodárci se snaží chyby dohnat postupně, což je velice složité a zdlouhavé… A zatím nepříliš účinné.“ (ÚNOR, 2015)

antl

Jaroslav Doubrava, 

senátor PČR za Severočeši.cz

„Před projednáváním Zákona o soukromých exekutorech jsme, s kolegyní Mozerovou, přivezli zkušenosti ze Slovenska. Varovali nás,abychom neudělali stejné chyby, jako udělali oni. Naši kolegové varování nedbali. Ano, zrušit, nebo zásadním způsobem přepracovat jejich kompetence. Není přece možné, aby se dluh např. 66Kč,–Kč, o kterém člověk ani neví, se „díky“ činnosti soukromého exekutora vyšplhal na desítky tisíc korun.“ (LEDEN, 2015)

image (5)

Ing. Jana Fischerová, CSc., 

poslankyně PČR za ODS

„V dané situaci si toto nemyslím. Je dobře, že od 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela exekučního řádu. Domnívám se, že převedení na stát by bylo velice nákladné.“ (LEDEN, 2015)

image (2)

RNDr. Pavel Poc, 

europoslanec za ČSSD

„Ano. Tahle činnost do soukromých rukou v žádném případě nepatří. To se myslím už ukázalo dostatečně.“ (ŘÍJEN, 2014)

poc

Mgr. Jana Černochová, 

poslankyně PČR za ODS

„Nedomnívám se, že přímo zrušení tohoto druhu podnikání by přineslo své ovoce. Možná by spíš vedlo ke vzniku černého trhu s pohledávkami. Stát by měl ale určitě dohlédnout na to, aby exekutoři jednali v souladu s platnou legislativou a aby tato legislativa byla dostatečnou ochranou před nepravostmi.“ (ŘÍJEN, 2014)

černochová

JUDr. Jeroným Tejc,

poslanec PČR za ČSSD

„Nehlasoval jsem pro jejich zavedení. Ale chápu tehdejší politiky, kteří se pro jejich vznik rozhodli. V devadesátých letech byla vymahatelnost práva téměř nulová. Rozsudek o zaplacení byl věřiteli k ničemu a druhotná platební neschopnost ničila slušné podnikatele. Bohužel se pomyslné kyvadlo postupně díky špatnému nastavení vychýlilo ve prospěch spekulantů s drobnými pohledávkami. Současně vznikl prostřednictvím neregulovaných spotřebitelských úvěrů a rozhodců obchod s chudobou. Proto je třeba řešit příčiny zadlužení a současně nastavit přísnější regulaci exekucí. Smyslem má být zaplacení dluhu, nikoliv šikana nebo likvidace dlužníka. Převod výkonu exekucí zpět na stát je možný, nicméně nesmírně nákladný a současně rizikový. V obou případech záleží  na nastavení pravidel.“ (ŘÍJEN, 2014)

tejc

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.,

senátorka PČR za Stranu zelených

„Od počátku se mi tato privatizace výkonu státní moci nelíbila a nebyla jsem s ní srozuměná. Nicméně, je třeba být realista a vzít na vědomí, že politická většina tento institut nezruší.“ (ZÁŘÍ, 2014)

eliska

Jana Yngland Hrušková,

herečka a zpěvačka

„Soukromý exekutor je už samo o sobě zvrácené. Jak se jím může někdo stát? Jak to může naše legislativa dovolit? Jsou to lidé bez skrupulí. Na takovou práci člověk musí být absolutně bez citu. Znamená to totiž, že lidem berete budoucnost. To by se mělo co nejdříve zakázat. Je to nedůstojné. Naopak by se mělo automaticky pomáhat lidem, kteří se dostali do problému. Přílišná reklama, která vás pobízí k nákupu na splátky, by se měla redukovat. Vymáhání dluhů je špinavá práce. Do peněžních problémů se můžete dostat velice lehce. Lidé nejsou dostatečně informováni o tom, že % vás mohou připravit o všechno.“ (BŘEZEN, 2016)

999752_720299111335789_991718337_n

-spyta-

Komentáře