Kantoři by měli žáky důkladněji připravovat na maturitu, a ne je zbytečně zatěžovat blbostmi

Kantoři by neměli žáky zatěžovat blbostmi, ale spíše je důkladněji připravovat k maturitní zkoušce!… říká školská odbornice MgA. Martina Lohnerová

Co vnímáte jako tu „blbost“?

Na středních školách je mnoho zbytečných předmětů, tyto předměty by se podle mého názoru měly učit jen okrajově, zkrátka stačí rozšířit „hrubý základ“. Jsem učitelkou dějin umění a žákům řeknu vše, co je v tematických plánech, ale do testů dávám jen „hrubý základ“.

Nebudou mít kantoři problémy, když vynechají tu látku v tématických  plánech?

Pozor! Kantoři tu látku nesmí vynechat, ale do testů mohou dát jen hrubý základ, který by měl každý znát. Když jsem probírala s žáky gotiku, tak jsem do testu dávala zcela „volné“ otázky, např. ať napíšou 3 památky v ČR, 3 památky v zahraničí, 3 základní rysy a 2 významné architekty. Takhle to naprosto stačí, nač žáky mučit konkrétními a záludnými otázkami.

Co když chce žák z tohoto předmětu maturovat, bude mu stačit hrubý základ?

Pokud chce žák z daného předmětu maturovat, tak by se měl v maturitním ročníku přihlásit na seminář z toho předmětu. Seminář z předmětu má za úkol rozvíjet látku potřebnou k maturitě, tam ty „blbosti“ jsou potřebné, ale v normálním předmětu nikoliv.

Co dělat, pokud se seminář neotevře?

Lze to vyřešit individuálními konzultacemi s vyučujícím, či samostudiem. Seminář je pouze taková „nástavba“ k výuce.

MgA. Martina Lohnerová, 28.6.

stop

Komentáře