Karma: Dělat dobro a dobré přijde k vám.

Jednoduše řečeno, karma funguje neustále kolem nás. Točí se tak, jako den a noc. Každý čin, slovo a myšlenka, pozitivní či negativní působí na nás. Musíme si uvědomit, že veškeré myšlenky, ať už dobré nebo spatné se neustále budou točit kolem nás. Tak jako když budeme konat dobré skutky a dostaneme více dobra do našeho života, tak také pokud konáme zlé nebo pomlouváme, bude to na nás působit negativně. Karma na nás nikdy nezapomene a vždy nám dává na vybranou, a poté znamení. Když tedy pochopíme, že si máme dávat pozor na jazyk a činy, budeme moci  mít čas na rozmýšlenou a měnit svůj přístup k lepšímu, zkrátka mít lepší život.

Sami si můžeme uvědomit, co děláme dobře a co spatně, a tak pak můžeme ovlivnit svou budoucnost štěstí. Dobro a zlo.

Osobně bych doporučila každému zkusit meditovat a pracovat na své mysli. Můžeme se tak zbavit toho, co v budoucnu uděláme spatně. Meditace může výrazně ovlivnit mnoho příčin a následků.  Když se člověk rozhodne a bude pracovat na své mysli, bude mít kontrolu nad vším. Nebude si neustále říkat, že nás neustále doprovází špatný den.

Činy mohou být vykonány myslí, řečí a tělem, pozitivní i negativní je třeba zejména:

Mít vůli nebo záměr provést čiň;

Provést čin samotný;

Mít uspokojení z rozvedení činu;

Podle činu tak vzniká karma, prospěšná či neprospěšná. Následek činu je nazýván dozrání nebo plod. Karmický následek se nemusí projevit hned, aby se karmický následek projevil, musí nastat příhodné podmínky, např. v podobě jako semeno, které pro vyklíčení potřebuje určitý druh půdy. Když plod činu dozraje, dopadne neodvratně na svého původce, není možno před ním utéci. Když uděláme tedy negativní čin, buď myslí, nebo slovem, zasadíme tím semínko, které zůstává v naší mysli – to je příčina. Když nastanou příhodné podmínky a máme špatnou náladu, jde o plod tohoto činu – to je následek. Tento negativní stav mysli je karmický neutrální. Stejný princip má naopak i pozitivní čin, jehož následek bude opak, tj. radostná nálada – i to je však karmický neutrální.

Karma platí kdykoliv a pro všechny bez rozdílu. Karma není tedy nic inteligentního, mnohem lépe řečeno, je to strojová akce a reakce.

Dien Larytová, 6.2.2016

dienl

 

Komentáře