Kdo je zastáncem a kdo odpůrcem Schengenu z řad českých politiků?

Mgr. Jana Černochová,

poslankyně PČR a starostka Prahy 2 za ODS

Svobodný pohyb osob považuji za jednu z největších výhod, které se nám při vstupu do EU dostalo. A bylo by skutečně velmi smutné, kdyby tato svoboda v důsledku imigrační krize padla. Jsem zastáncem Schengenu a jeho konec si nepřeji. Věřím, že současná krize pomine a že nebude nutné přistupovat k takovým radikálním změnám. Jisté však je, že to nějaké důsledky pro fungování Evropské unie i Schengenského prostoru přinese. A já bych byla ráda, kdyby napříště skutečně byly nastaveny účinné nástroje k tomu, aby odpovědnost za ochranu vnější hranice byla vymahatelnou povinností. Domnívám se, že pokud jakýkoliv ze států není schopen tuto hranici hájit před ilegálními vstupy, pak nemá v Schengenu co pohledávat.

10551614_10152487284001236_3342061020478581707_o

Mgr. Jana Volfová,

předsedkyně České suverenity a exposlankyně PČR

Pokud budeme umět schengenský prostor ubránit pak nejsem pro jeho zrušení. Dokonce na obranu vnějších hranic vynakládala EU více než 1.5 miliardy euro ročně. Bohužel ty peníze se rozházely v nějakým nesmyslných projektech a dnes máme naprosto nechráněné hranice. Takže jsem pro ochranu vlastních státních hranic, ale propustnou pro všechny občany EU.

volfova

Ing. Jitka Bártová,

zastupitelka města Duchcov

Chápu, že okrajové země Schengenu se s přílivem uprchlíků nejsou samy schopny vyrovnat, ale matematické rozdělení mi přijde nesplnitelné a unfair. Vůči migrantům i vůči jednotlivým zemím EU. Asi by se mi zdálo praktičtější společně schengenský prostor chránit a snažit se vyřešit problémy v zemích, odkud migranti utíkají. Zatím se našemu „vyspělému světu“ spíš daří vyzbrojovat všechny strany konfliktů a situaci jen zhoršovat.

bart

Ing. Jana Fischerová, CSc.,

poslankyně PČR, zastupitelka kraje Vysočina  a zastupitelka Havlíčkova Brodu za ODS

Schengenský prostor a vzájemné zrušení hraničních kontrol – myslím si, že jsme si velmi rychle na tento komfort cestování zvykli . Tato volnost pohybu je však podmíněna přísnými opatřeními v rámci policejní i jiné spolupráce států. Proto jsem pro zachování schengenského prostoru , který i v současné době umožňuje zvýšení ochrany těchto hranic, zejména vnějších.

image (2)

Mgr. Tomáš Cikrt,

bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví a šéfredaktor Zdravotnického deníku.cz

Nejsem v žádném případě pro zrušení Schengenu. Nesmíme hledat jednoduché únikové cesty, jak se zbavit spoluodpovědností za evropský prostor. Před časem jsem se ve Vaší anketě vyslovil proti kvótám, ale pokud se na nich Evropa dohodla, měli bychom je respektovat. Pokud budeme spolupracovat, není třeba rušit Schengen.

cikrtt

18.10. 2015

-spyta-

Komentáře