Komunismus je vir!

Komunismus je virus, který nejvíce parazituje na sociálně slabých a na osobách s nízkým rozumovým poznáním. Tento virus způsobuje nevyléčitelnou nemoc – závist. Koho jednou tento virus nakazí, ten už se mezi zdravé nenavrátí.

Ideologie komunismu se lidem vtírá jako ideologie sociálních jistot, práce, důstojného života. Mnoho lidí této ideologii podlehne – nakazí se virem, který už nikdo z jejich mysli nedostane.

Pro komunismus je násilná cesta prioritou, právě touto cestou získávají komunisti moc. Duchovní hodnoty komunistická ideologie vůbec neuznává, jelikož komunisté lpí na materialismu, jak pravil Karel Marx na principu „reálné hmoty“. Komunistický virus obvykle zničí všechny duchovní a humanitní hodnoty, která člověk měl. Tento vir dokáže v mysli člověka utvářet osobní vzory, obvykle mezi vzory patří masoví vrazi jako například Lenin. Komunistický virus je stejně škodlivý jako virus nacistický.

Komunistický virus způsobuje chorobu, kterou známe jako závist a ta se vyléčit nedá. Kdysi Winston Churchill řekl: „Komunismus je vzpoura méněcenných.“ …a měl recht!

Ondřej Spýťa Syrový, 14.3.2016

ondrasekkk

Komentáře