Krajský zastupitel Strakoš: Politiku vnímám jako jednu z mých oblíbených her či sportů, kterými jsou ŠACHY.

Už staročeské přísloví „Ctnost a pokora nemá místo u dvora“ či naše české přísloví „Jaká gramatika, taková politika“ dává tušit neblahou a zlou představu o tomto mnohoznačném pojmu vzniklého z řeckého polis (město), politiké techné (správa obce), že není všechno růžové a pomyslné brýle mají setsakramentsky tmavou a ponurou barvu. Jen dalším přilitím do ohně je pak i peroutkovské „Čte se to: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo, ale píše se to ´sláva, úspěch a pokrok´“, prostě a jednoduše hlavně když je korýtko, svině se vždycinky najdou.
Pat i remíza ve veřejné partii
Politiku vnímám jako jednu z mých oblíbených her či sportů, kterými jsou ŠACHY. Považuji je za tisíc let starou moudrou „bytost“. Šachovnice je působiště, které představuje politické kolbiště – ano, cítím ji jako neustálý boj o tři hlavní pilíře, jakými jsou moc, vliv a peníze. Každá figura dle šachových pravidel má jasně danou úlohu. Každého politika si představuji nebo jej vnímám právě hodnotou šachové figury. Mylně si všichni můžeme myslet, že KRÁL je nejsilnější a nejvlivnější šachová figura – král by se dal ale v politické terminologii nazvati opravdu pouhou „figurkou“. Vnímám ho spíše jako člověka, který „jen vypadá důvěryhodně, má image člověka, jemuž leží na srdci osud lidí“ a jako nablýskaný šperk .. naopak DÁMA je figura nejmocnější a nejúčinnější se všemi pravomocemi. Ostatní politici jsou zařazeni mezi VĚŽE, STŘELCE a KONĚ. Nejslabší figurou je samozřejmě PĚŠEC, ale stejně jako i on se může postupným krokem dosáhnout silnější figury a stát se i obávanou dámou, tak i v politice má každý svou úlohu danou v síle té či oné figury.

Dalším šachovým pojmem jsou šachové hodiny, které v paralele politického prostředí vnímám jako časový údaj od vyhlášení voleb do poslední vteřiny ukončení hlasování v rovině získání vlivu a moci. Dalším časovým údajem je volební období, kde se znovu rozehrávají různé šachově-politické bitvy, a je to dle mého názoru rovina zejména k získání peněz či finančních statků. Každý, kdo jen někdy v životě poznal chuť této strategické hry rozvíjející sebe sama, ví, že každý tah je významně důležitý a má svůj smysl. Tak i v politice má každý takzvaný politický tah kardinální důležitost a je potřeba, než ho provedeme, určit správný směr vedoucí k úspěšnému cíli, tedy k pokoření soupeře. Známe však i pojem pat neboli remíza a když zapátráme do minulosti, tak tento stav byl právě spojen s politikou, kdy matematicky vzato nebyl nikdo schopen většinově se dohodnout.

Jako v šachu existuje MAT, tak i v politice jsou vítězové a poražení. Musíme si uvědomit, že k vítězství nestačí jen náhoda, ale jsou to letité zkušenosti, znalosti a někdy i intuice hráčů. A tím se dostáváme k meritu celé šachové hry, a to je kdo bude táhnout s figurami, tedy kdo sedí za šachovnicí a stává se HRÁČEM. Ano, hráč je ta osoba, která rozhodne, jakým směrem se bude ubírat šachová hra samotná. Když to dáme do politického obrazu, tak i hráč je spojen s politikou a to tak, že „ON“ je tou alfa omegou, tím rozhodujícím elementem, tím, kdo určí, jestli ta či ona figura – ten či onen politik – bude stát a dělat to či ono. Jinými slovy: Politiku neřídí a nerozhodují o věcech veřejných politici, ale oni hráči, říkám jim „ti v podzemí“.

V našem politickém trojspřeží je-li MOC příliš velká, nikdy nemůže být dostatečně pevná, a pokud se budeš s osly stýkat, začneš i jako osel hýkat ve víru VLIVU a i pravda se utopí, když měšec vstoupí do vody, tedy vinou PENĚZ.

Ing. Martin Strakoš, zastupitel Ústeckého kraje

11.6. 2015

strakoš

 

Komentáře