KRAŤASY: Volte Boha

Stalo se v 80. letech minulého století, což v podstatě bylo nedávno. V té době vládla jediná politická strana, ale na „důkaz“ tehdejší relativní svobody jsme se museli k volbám dostavit. Byla to velká fraška, ale pravda je, že se muselo ušetřit hodně peněz na nákladné propagaci potřebné k vítězství ve volbách, tak jak se na ně – a mimo to i na prohru – vynakládá dneska. My jsme sice z úspor tenkrát nic neměli, ale v dnešní době nemáme také nic! O patřičnou volební propagaci se starala direktivně největší politická strana s názvem KSČ. Mnoho občanů mělo tajně v duši různé parodie na význam této zkratky. Říci to nahlas si nikdo netroufl. Výzdoba v předvolebním období byla povinností podniků a úřadů. Tak se dostal příkaz k výzdobě, systémem padajícího lejna, od nejvyšších míst přes podnikového ředitele s. p. Pražské papírny, kde jsem v té době pracoval, až na dva údrž- báře, kteří dostali úkol připevnit na střeše budovy dlouhou ceduli s nápisy. Cedule byla zhotovena z několika kusů dřevěné kostry potažené plátnem rudo-bíle pomalovaným. Hoši z údržby za docela nebezpečných podmínek připevnili část nápisů a odešli na oběd. Tak to tenkrát za socialismu chodívalo. Nejdříve plný žaludek a potom práce! Zatímco pracanti prožívali siestu v závodní jídelně – po krmi sestávající ze dvou chodů a čaje zdarma – ředitel podniku prožil ve stejný okamžik své nejhorší chvíle vlády v podniku. Volal mu totiž „červeným“ telefonem osobně sám tajemník partaje a rozezlen mu ozná- mil: „Soudruhu řediteli, buďto okamžitě odstraníte tu ostudu z budovy vám svěřeného podniku, nebo končíte ve své funkci a možná vůbec. Do pěti minut přijedou pracovníci SNB na kontrolu! Ostatní budeme řešit na stranické půdě!“ Ředitel, zralý na infarkt, okamžitě vyběhl před budovu, stojící na frekventované křižovatce. Tam už stály hloučky lidí a s úsměvem se dívaly nahoru. Ředitel se s hrůzou dívá stejným směrem, kde je upevněna část reklamní cedule. Na ní je napsáno: „VOLTE BOHA“. Nastal velký poprask za přítomnosti soudruha Vršťaly, referenta pro zvláštní úkoly. Ten celý případ vyšetřil, vše se vysvětlilo a ihned bylo provedeno opatření! Oba údržbáři museli okamžitě přerušit siestu a dokončit montáž nápisu na střeše, který pak správně zněl: „VOLTE BOHA TÝ ZÍTŘEK!“

Jindřich Kraus – Kraťasy

Komentáře