Letošní Tiša be-av zaznamenal rekord v počtu židovských návštěvníků Chrámové hory

JERUZALÉM – Nejméně 1046 Židů navštívilo v brzkém odpoledni v úterý 1. srpna Chrámovou horu. Na tento den připadl půst 9. avu, datum, kdy byl podle židovského kalendáře zničen první i druhý jeruzalémský chrám a později se staly i další katastrofy židovské historie, například vyhnání Židů ze Španělska roku 1492. Návštěvníci vstoupili do prostoru Chrámové hory, kde oba židovské chrámy stávaly, skrze detektor kovu u Mughrabiho brány, jediné místo přidělené nemuslimům k návštěvě hory. Všichni museli u brány zanechat své průkazy totožnosti. Podle izraelské policie bylo sedm lidí zatčeno kvůli fyzickým šarvátkám mezi muslimy a Židy, šest Židů bylo zatčeno, protože se na Chrámové hoře začali modlit. Ještě o pondělní noci se tisíce židovských návštěvníků sešlo u Západní zdi, kde se četl Pláč Jeremiášův. Podle statistik aktivistických organizací vzrostl počet židovských návštěvníků o 15 procent. Na letošní Den Jeruzaléma v květnu vystoupilo na Chrámovou horu 900 židovských věřících.

Podle organizace Yeraeh, která podporuje židovskou návštěvnost svatého místa a práva Židů se zde modlit, navštívilo od začátku židovského roku 5777, který začal minulý říjen, na 17 tisíc židovských věřících. Za celý minulý židovský rok 5776 to bylo 14 908 Židů. Izraelská policie však své vlastní statistiky o návštěvnosti nevytváří a tak není možné tato čísla nezávisle ověřit.

Mluvčí skupiny Yeraeh Elišama Sandman řekl, že za nárůst návštěvnosti mohou různé faktory: příznivější přístup vůči židovským návštěvníkům ze strany policie, zvýšené povědomí o možnosti návštěv pro Židy a odstranění muslimské skupiny Murabitat, která měla v popisu činnosti systematicky napadat židovské návštěvníky. „Ukazujeme, že toto místo nepatří muslimům, ale Židům. Vystoupat na Chrámovou horu je částí přípravy stavby Chrámu. Nestydíme se to říci,“ dodal ještě Sandman.

Izraelský vrchní rabinát a většina dalších židovských organizací návštěvy Chrámové hory Židům zakazuje. Většinou kvůli rituální nečistotě, která za našich dnů nemůže být odstraněna. Je zde však několik desítek rabínů národnostně-náboženského směru (dati leumi), kteří židovskou návštěvnost Chrámové hory podporují. Je mezi nimi například Jakov Medan, hlava ješivy Har Ecion v Alon Švut, nebo Reem Ha-Kohen z ješivy v Otnielu.

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/nabozenstvi/clanek/letosni-tisa-be-av-zaznamenal-rekord-v-poctu-zidovskych-navstevniku-chramove-hory

Komentáře