Moc Kristova vzkříšení je větší než všechno zlo

Nemáme se bát. Tak nám to říká, a můžeme o tom číst v Božím slově v Bibli, Pán Ježíš Kristus. Přesně tak to řekl po svém zmrtvýchvstání ženám a apoštolům. Tato slova patří i do této neklidné doby.
Je to Pán Ježíš Kristus, kdo drží v rukou dění tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti, kdo je alfou i omegou. On je svrchovaný Pán všeho a má zájem o každého člověka. Nedělá rozdíly, každý k němu má otevřené dveře, ať už je to: bezdomovec(kyně), operátor(ka) ve výrobě, prodavač(ka), úředníci, finančníci, studenti, penzisté, pracující, prostě každý má k němá otevřené dveře. Ten, kdo mu v důvěře svěří svůj život, prožije, že moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než všechno zlo.
Tak jak je to psáno třeba v Bibli v Žalmu 107/13-16, kde můžeme číst o tom, že Hospodin rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. On sám vyvádí z temnost šeré smrti, zla a zpřetrhává pouta… Takže nebojme se.
Bc. Oldřich Kalous, teolog

bible-Sunlight

Komentáře