Novoroční přání Zdeňka Macury

Co přát k Novému roku 2018?

Zabývám se domácím násilím a podrobně analyzuji aspekty a příčiny často až monstrózního úspěchu ( profesionálních ) tyranů. Možná budete překvapeni, ale jedna příčina úspěchu tyranů nesouvisí s tyrany jako takovými, ale s celkovou úrovni šlechetnosti a charakterovou vyspělosti většinové společnosti netyranů. Jak to myslím? Vezměme například rozšířený nešvar mezi lidmi: pomlouvání. Čím méně lidé budou pomlouvat, a čím více budou aktivně odmítat pomluvy vůbec slyšet nebo číst, čím více nebudou pomluvy žádným způsobem šířit, tím menší manévrovací a mocenský prostor budou mít skuteční profesionální tyrani. Zasévání pomluv je totiž jedna z jejich mocenských strategií. Čím víc však většinová společnosti bude nenávidět a odmítat pomluvy, tím menší účinnost tato mocenská zbraň tyranů bude mít. A tak je to s mnoha dalšími nešvary: urážky, vysmívání se, dehonestování a další. A tak závěrem přeji všem sílu vyvarovat se různým ( byď jen drobným) charakterovým nešvarům zejména v komunikaci s druhými lidmi. Pamatujme, že každé naše drobné pochybení, dokáží profesionální tyrani mnohonásobně zúročit proti nám. A tak není úplně od věci usilovat o čistotu a dokonalost, má to své racionální důvody.

Mnoho sil v roce 2018 přeje Váš Zdeněk Macura

Komentáře