Bc. Ondřej Syrový, MBA

Ondřej Syrový (Spýťa)

šéfredaktor

Ondřej se narodil 17.6.1997 v Duchcově na severu Čech. Absolvoval Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí, které v roce 2016 zakončil dvojitou maturitou z českého a anglického jazyka (státní a profilová část). Následně v roce 2019 vystudoval speciální pedagogiku na UJAKu. V současné době studuje v magisterském studijním programu andragogiku. V roce 2013 získal prostřednictvím celoživotního vzdělávání MŠMT osvědčení k pedagogice volného času. Působí externě na mnoha místech v českém školství a sociální oblasti. Vyučoval na logopedické škole, vedl zájmové útvary v DDM, aktivně se věnuje práci se seniory, osobami s poruchou autistického spektra a také působí v oblasti sociální patologie, kterou i  přednáší společně s náboženstvím v kurzech celoživotního vzdělávání. Od roku 2019 je členem Církve československé husitské a s farářkou Petrou Šáchovou se snaží rozvíjet diakonickou činnost. Kromě pedagogické a sociální práce se věnuje také práci v médiích. Od založení magazínu DISUK je jeho šéfredaktorem a spolupracuje s celou řadou českých umělců. Věnuje se zejména legendám českého showbyznysu, o kterých pravidelně publikuje.