OSN je disproporčně zaujatá proti Izraeli, řekl odstupující generální tajemník Pan Ki-mun

NEW YORK – „Dekády politického manévrování daly vznik disproporčnímu množství rezolucí, zpráv a komisí proti Izraeli,“ sdělil generální tajemník Pan Ki-mun v pátek 16. prosince na zasedání Rady bezpečnosti OSN. „Víc jak desetiletí jsem argumentoval, že nemůžeme být v OSN zaujatí proti Izraeli,“ pokračoval generální tajemník. „Tato skutečnost nám v mnoha případech, namísto tomu, abychom napomohli palestinské kauze, překazila schopnost OSN efektivně plnit svou úlohu,“ dodal. Izraelský velvyslanec do OSN Dany Danon konstatoval, že generální tajemník OSN „připustil čirou pravdu“ a dodal, že pokrytectví OSN vůči Izraeli „překonalo za poslední desetiletí veškeré rekordy“. „Za toto období bylo schváleno 233 rezolucí odsuzujících Izrael, kdežto jen osm rezolucí odsuzujících syrský režim, který během šesti uplynulých let masakroval své občany. To je absurdní,“ řekl Danon s tím, že s nástupem nového generálního tajemníka OSN příští měsíc doufá ve férovější budoucnost. Od 1. ledna příštho roku by se jím měl stát někdejší portugalský premiér Antonio Guterres.

Zatímco odstupující tajemník Pan Ki-mun rovněž připustil, že izraelsko-palestinský konflikt není zdrojem válek na Blízkém východě, dodal, že demokratický stát, který pokračuje ve vojenské okupaci populace musí počítat s tím, že bude vždy generovat kritiku a volán k odpovědnosti.

Podle Pan Ki-muna by vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu mohlo napomoci vytvořit začátek mírového uspořádání na Blízkém východě. Pro tuto skutečnost zdůraznil potřebu vytvoření životaschopného palestinského státu v hranicích z roku 1967 a „konečné dořešení dalších statutárních otázek.“

Generální tajemník rovněž podotkl, že se to neobejde bez obtíží, čímž narážel na osadnickou politiku Izraele a vyzval izraelskou vládu, aby znovu zvážila svůj úmysl zpětně zlegalizovat 40 židovských domů na Západním břehu (Amona).

Pan Ki-mun také odsoudil jako neakceptovatelné „skutky a prohlášení glorifikující teror“ na palestinské straně a nejednotnost palestinského vedení označil za překážku dvojstátního řešení. To by se podle něj mělo vyjednat na bází přímých rozhovorů. „Nesmíme se vzdát práva na to, aby existovala Palestina, ale stejně tak musíme chránit právo Izraele existovat v míru a v bezpečí s jeho sousedy,“ řekl odstupující Pan Ki-mun.

pan

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/zidovske-komunity-ve-svete/clanek/osn-je-disproporcne-zaujata-proti-izraeli-rekl-odstupujici-generalni-tajemnik-pan-ki-mun

Komentáře