Palestinští teroristé a jejich rodiny jsou dobře finančně zajištěni

Institut MEMRI ( Middle East Media Research Institute) zveřejnil 22. srpna výsledky průzkumu, které ukazují jak Palestinská samospráva pod vedením Mahmuda Abbase finančně podporuje palestinské vězně a propuštěné palestinské vězně. Finanční podpora vězňů a jejich rodin převyšuje několikanásobně finanční pomoc, kterou palestinská správa poskytuje chudým palestinským rodinám.

Když USA zmrazily převod finanční pomoci Palestincům poté, co vyšlo najevo, že Samospráva používá tyto peníze na podporu vězňů a jejich rodin a také z nich podporuje největší teroristy s krví na rukou, palestinské úřady tvrdily, že výše finanční pomoci, kterou poskytují vězňům je shodná s finanční pomocí chudým rodinám. Podle slov palestinských úřadů se jedná o podobné případy, kdy Palestinec ať z toho (je ve vězení) či onoho (je nemocný, invalida atp.) důvodu není schopen pracovat a živit rodinu, proto jsou sumy sociální pomoci v obou případech shodné. Podle Palestinské samosprávy jsou vězni považováni za „sektor bojovníků“. Rodiny sebevražedných atentátníků nejsou považovány za „potřebné“, ale pobírají „měsíční plat“ nebo „měsíční kapesné“. Na rozdíl od opravdu chudých rodin, kde podpora Palestinské samosprávy činí maximálně 600 šekelů (3600 Kč) měsíčně, „bojovníci“ a jejich rodiny mohou dostat podporu až dvacetinásobně vyšší.

Kromě podpory, kterou Palestinská samospráva měsíčně převádí rodinám vězňů, mají  vězni ještě nárok na osobní rentu, která je odstupňovaná podle let, která tráví (strávili) v izraelském vězení. To znamená, že nejvyšší osobní rentu vyplácenou Palestinskou samosprávou dostávají ti, kteří spáchali nejtěžší vražedné teroristické útoky. Kromě toho, každý z vězňů dostává od palestinských úřadů měsíční kapesné 400 šekelů (2400 Kč) na nákupy ve vězeňské kantýně a každého půl roku dalších 400 šekelů na koupi oděvů.

Základní měsíční plat vězňů, jak jej stanovilo rozhodnutí palestinské vlády č. 23 z roku 2010:

Do 3 let vězení 1400 šekelů (8400 Kč)

3 – 5 let vězení 2000 šekelů (12000 Kč)

5 -10 let vězení 4000 šekelů (24000 Kč)

10 – 15 let vězení 6000 šekelů (36000 Kč)

15 – 20 let vězení 7000 šekelů (42000 Kč)

20 – 25 let vězení 8000 šekelů (48000 Kč)

25 – 30 let vězení 10000 šekelů (60000 Kč)

Nad 30 let vězení 12000 šekelů (72000 Kč)

Otázka, kdo opravdu platí nádherné platy palestinským teroristům. Nejsou to také daňoví poplatníci zemí EU, které posílají finanční pomoc Palestinské samosprávě?

Zdroj: http://eretz.cz/2017/08/palestinsti-teroriste-a-jejich-rodiny-jsou-financne-dobre-zajisteni/

Komentáře