Pavel z Tarsu: To, že jsem poznal Ježíše Krista, svého Pána, je mi nade vše.

Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse

Saul žil v 1.století našeho letopočtu, v době vzniku a šíření křesťanství. Narodil se tehdy ve městě Tarsu na jihovýchodě Malé Asie, dnes na území Turecka. Vzdělání získal v Jeruzalémě, byl vzdělaný, ovládal několik tehdejších světových jazyků a měl výbornou schopnost vykládat biblické texty.
Jako nadějný mladý muž byl pověřen židovskou veleradou úkolem, aby v celé říši pronásledoval křesťany. Měl plnou moc tyto křesťany uvěznit i zabíjet.
Při jedné výpravě do Damašku se však stal zázrak – Saulovi se zjevil vzkříšený Kristus. Při tomto neuvěřitelném setkání se z Kristova nepřítele stal Kristův apoštol. Od této chvíle začal šířit evangelium mezi lidmi. To se však vůbec nelíbilo farizeům.
Při svém obrácení se Saul nechal přejmenovat na Pavla a věnoval se šíření křesťanství mezi pohany. Znamená to však pro něj mnoho námahy, nesnází a i osobního nasazení. Pavel si své cesty plánoval, ale Duch svatý (Bůh) mu ukazoval, kam by se měl vydat. Z jeho dopisů, dochovaných v Bibli, se dozvídáme, že Pavel putoval po celé římské říši, od města k městu a všude zakládal nová společenství křesťanů. Nakonec se dostává z tzv. Malé Asie (Turecka) až do Evropy. Tak byl položen základ ke základům křesťanství v Evropě, které (ty základy) naši předkové budovali a stavěli a dokonce i za to umírali, když…
Díky tomu, že to tak Bůh řídil a připravil apoštolova Pavla, který zpočátku křesťany pronásledoval a pak po obrácení křesťanství šířil, tak se stalo křesťanství jako náboženství evropské civilizace.
Co můžeme říci o Pavlově životě? Vyhrál, nebo prohrál? První reakci by mohlo být, že prohrál. Všechno opustil – uznání, kariéru, staré vztahy. Pavel to však viděl jinak: Vyhrál, dokonce v dopise Filipenským píše: To, že jsem poznal Ježíše Krista, svého Pána, je mi nade vše. Pro něho jsem všechno ostatní považoval za nic, jen abych jeho získal.

Bc. Oldřich Kalous, 4.5.2016

kniha

Komentáře