Pokání není jen věc srdce, nýbrž projevuje se též viditelnou změnou života a obyčejů člověka.

Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse

Jistě každý z nás možná v životě slyšel biblický příběh o ztraceném synovi, který  je v Bibli v Lukášovo evangeliu v 15. kapitole. V tomto podobenství, které Pán Ježíš Kristus kdysi vyprávěl svým posluchačům, je znázorněno, co to je pokání.

Pokání znamená nejprve změnu smýšlení. Byl tu syn, kterému se doma nelíbilo, vyžádal si svůj podíl, který měl zdědit, a odešel do daleké ciziny. Právě tak vypadá postoj mnoha lidí vůči Bohu (Pánu Ježíši Kristu). Pryč od něho! Ale v cizině se synovi dařilo velmi špatně. Když utratil peníze, přišel ještě hlad, který jej přivedl zcela do bídy. Nakonec se protloukal životem jako pasák prasat a snažil se zbavit hladu tím, že ujídal krmení, které bylo určeno pro prasata.

Až v té bídě, začal znovu myslet na svůj domov. Jak rád by byl nyní u svého otce! Došlo k němu ke změně smýšlení. Podobně se objevuje touha vrátit se k Bohu i u mnoha lidí, když jsou ve vnitřní  i vnější krizi a nouzi.

Ale k pravému pokání podle Boha patří víc než jen změna smýšlení. K tomu patří také celý obrat. Tak jako kdysi odcházel syn z domu, tak se zase rozhodl po čase k návratu domů. Tedy po změně smýšlení následoval také skutek. Pokání tedy znamená, že se člověk obrátí ke svému dosavadnímu životu zády a hledá cestu k Bohu. Tedy Boží blízkost. Obrat je něco, co ostatní mohou na dotyčném člověku pozorovat a vidět výsledky. Pokání není jen věc srdce, nýbrž projevuje se též viditelnou změnou života a obyčejů člověka. Po návratu k otci žil syn zcela jinak než předtím. Tak je tomu u každého, kdo se obrací k Bohu a činí pokání.

Bc. Oldřich Kalous

bible-Sunlight

Komentáře