Poslanecká sněmovna PČR vyjádřila podporu Izraeli ve věci rezoluce OSN na Zeď nářků a Chrámovou horu v Jeruzalémě.

Na návrh Jany Černochové Poslanecká sněmovna PČR vyjádřila nesouhlas s rezolucí OSN na Zeď nářků a Chrámovou horu v Jeruzalémě.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
1. Vyjadřuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou Výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 200 EX/PX/DR.25.2 Rev., která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a mezi Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.
2. Odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na Svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence.
3. Vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.
4. Žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím Stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO.

Jana Č.

Komentáře