Poslankyně Černochová: Drtivá většina imigrantů jde nyní do Evropy pouze za lepším.

Vážené dámy, vážení pánové

 • ODS je jedinou demokratickou stranou na české politické scéně, která má v oblasti imigrace a přistěhovalectví dlouhodobě zcela konzistentní stanovisko;
 • náš program v této oblasti není ani xenofobně populistický, ani naivně idealistický, ale realisticky obezřetný;
 • ODS ve vztahu k imigraci vždy kladla důraz na to, aby si stát udržel kontrolu nad tím, jací lidé k nám přicházejí, přijímal ty, kteří jsou ochotni se přizpůsobit našim hodnotám, zákonům a kultuře, ty, kteří chtějí pracovat a nepřicházejí jen s cílem využívat zdejších sociálních výhod;
 • nikdy jsme nepodlehli multikulturalistickému bludu a současné události nám dávají za pravdu;
 • je zjevné, že vládní strany pod tlakem veřejného mínění přistupují na imigrační politiku, kterou ODS i přes četné, zejména levicové kritické hlasy v minulosti zastávala;
 • vládní strany jsou ovšem bezradné a střetává se v nich snaha být realista a pseudohumanismus zastávaný například ombudsmankou Šabatovou, či ministrem Dienstbierem. Z jejich dílny je třeba návrh, aby azyl dostali i lidé prokazující se padělaným nebo neplatným pasem. Takové návrhy ODS nikdy nepodpoří, stejně jako odmítáme unijní kvóty na přerozdělování migrantů;
 • Sečteme-li chudé z Afriky, Blízkého východu a jižní Asie (lidé žijící pod hranicí příjmů 5 dolarů na den), vychází nám nejméně 2,5 miliardy potenciálních migrantů, kteří se mohou rozhodnout přesídlit dosociálnímidávkami nešetřící štědré Evropy. Obyvatel Evropské unie je nyní 0,5 miliardy. Zatímco v roce 2013 zaznamenala EU 107 tisíc pokusů o nelegální vstup za své hranice, v roce 2014 se toto číslo téměř ztrojnásobilo; zatímco v roce 2013 bylo na území EU podáno bezmála 400 tisíc žádostí o azyl, v roce 2014 to bylo o 40 % více;co se děje v roce 2015 vidíme všichni v přímém přenosu. Požadavky Evropské komise na přijímání imigrantů, podle kvót, se každým dnem zvyšují. Před týdnem to byly stovky, dneska už to jsou tisíce. Považuji toto počínání Evropské komise za bezprecedentní zásah do suverenity národního státu s nedozírnými důsledky!
 • Jaké vidím důsledky?
 • statisíce či miliony nezaměstnaných, prohlubující se státní deficity v důchodové oblasti, sociální nepokoje, růst kriminality, vzestup populistických a extrémistických politických stran, omezování svobody ohrožení fungování Schengenského systému. A v neposlední řadě nelze opomíjet ani rizika terorismu motivovaného ať již nenávistí vůči západní civilizaci, náboženským fundamentalismem nebo frustrací z neúspěchu a života na okraji společnosti;
 • Mimochodem, zapomeňme na oblíbenou hypotézu, že za příliv imigrantů do Evropy mohou války. Sýrie je výjimkou, ale jinak je svět podle statistik Ústavu pro výzkum míru v Oslo, klidnější než kdykoli ve 20. století. Drtivá většina imigrantů jde nyní do Evropy pouze za lepším.
 • Co s tím?
 1. Odmítnout kvóty
 2. Systémově pomáhat v místech konfliktů, finančně i materiálně. Vytvořit humanitární tábory už na severu Afriky
 3. Pod vlajkou EU zasahovat proti převaděčům a obchodníkům s lidmi, rozšířit společné mise typu ATALANTA a zachytávat pašerácké lodě a vracet je zpátky do míst, ze kterých vyjely.
 4. Vymáhat národní odpovědnost členských států EU za ochranu svých hranic. Itálie, Řecko i Španělsko už léta na to, co nedělají, dostávají z EU dotace.
 5. Po důkladném monitoringu poskytnout dočasný azyl těm, kterým jde opravdu o život: např. Křesťanům a dalším menšinám v Sýrii a Iráku. Neslibovat jim sociální dávky, ani ubytování zdarma a vyslat všem uchazečům o azyl jasný signál předem: nebudeme Vás platit za to, že nebudete dělat nic!

Přechod k obraně a transatlantické spolupráci

 • Vše výše uvedené je důkazem toho, o čem se již léta hovoří – propojení vnější a vnitřní bezpečnosti. To, co se odehrává v našem blízkém okolí má bezprostředně dopad na stabilitu a bezpečnost zemí Evropské unie. Proto je nutné bezpodmínečně koordinovat kroky zahraniční politiky, obrany a vnitřní bezpečnosti.Je fér si také přiznat, že země jako Česká republika, nemůže v oblasti obrany státu spoléhat jen na vlastní síly. ODS proto vždy byla, je a bude zastáncem transatlantické vazby a spolupráce se Severoatlantickou aliancí. Ta je jedinou alternativou pro zajištění obrany České republiky. EU prokazatelně žádný závazek ke kolektivní obraně už léta necítí.
 • proto jako občanští demokraté říkáme jednoznačné NE snahám o budování autonomních evropských obranných struktur a jednoznačné ANO rozvoji a prohlubování obranné spolupráci Evropy a Severní Ameriky;

Přechod k armádě a jejímu dalšímu budování

 • naši vojáci odvádějí skvělou práci, jsou oceňováni spojenci a partnery a profesionalizaci naší armády považuji za správné rozhodnutí. Bohužel, tu větší, tu menší škrty posledních deseti let si nyní vybírají daň v personální, materiální i strukturální oblasti;
 • byť se koalice dohodla na zvyšování výdajů na obranu na 1,4 % HDP, nejde o samospásné řešení. Mimochodem, ono navýšení vítám, kritizuji jedno, že premiér Sobotka a ministr financí Babiš shodili dohodu všech relevantních parlamentních stran na navyšování výdajů na kýžená dvě procenta HDP do roku 2025;
 • ale ani navyšování finančních prostředků bohužel nestačí. Z nepochopitelných důvodů se akviziční procesy nerealizují, armádní sklady stále zejí prázdnotou. Zanedlouho bude jmenovat ministr obrany Stropnický do funkce nového náměstka zodpovědného za tuto oblast. Čtvrtého za rok a čtvrt. Smutná vizitka! A výsledkem jsou miliardy, které jsou sice v rozpočtu, ale nedaří se je do armády investovat;
 • nové vedení navíc bohužel nenavázalo na kroky předchůdců, mnoho věcí zpřetrhalo ať už v oblasti plánování, struktur, či koncepcí. Vážný problém máme v oblasti personální. Klesá počet vhodných osob v populaci, zhoršuje se zdravotní a fyzický stav a jednotlivé složky – armáda, policie i hasiči – soupeří o stejné lidi;
 • jedinou možností je společný postup při náborech policie, hasičů a armády, společně prováděná osvěta mezi mladou generací;
 • Ukrajina ukázala, že obrana státu není věcí patřící do minulého století, že nenastalo vítězství liberální demokracie západního stylu, které přinese mír, ukázala, že stále jsou v našem okolí predátoři jako Rusko;
 • Občané Česká republiky se musí mentálně smířit s tím, že profesionalizací armády nezanikl jejich závazek k obraně vlasti. Zavedení formálních odvodů celých ročníků tak, jak je předložil ministr Stropnický, ovšem obranyschopnost nezvýší a věřím, že se nám podaří najít jiný mechanismus k přípravě občanů na krizové stavy.
 • Musíme posilovat činnost dobrovolníků v aktivních zálohách a začít obnovovací výcvik u zálohy povinné. Nepotřebujeme mít v tuto chvíli papírově odvedenou masu 18ti letých lidí, kteří si budou hledat 100 a jeden důvod, proč se odvodům vyhnout a státní kasu to bude stát miliardu každý rok. To je k ničemu! Potřebujememotivovat mladé lidi k jejich aktivní účasti na obraně státu už od střední školy a vybudovat záložní velitelské a štábní struktury z další generace.
 • vlastenectví, národní hrdost, respekt před těmi, kteří brání naše svobody jako vojáci v činné službě, legionářská tradice postavená na dobrovolnících… to vše se musí znovu stát jedním ze základních pilířů naší společnosti;to jsou základy, na kterých lze stavět naší budoucnost a které nám pomohou překlenout všechny hrozby, o kterých jsem zde hovořila.

Mgr. Jana Černochová, poslankyně za ODS

1.6.2015

Zdroj fotografie: Archiv Jany Černochové

[fb_button]

Komentáře