Poslankyně Černochová: Je důležité vyslat jasný signál, že nejsme jen štědrý sociální ráj pro všechny a bojovat s těmi, kteří takový pocit v uprchlících a migrantech vyvolávají.

Jak hodnotíte činnost Martina Konvičky v oblasti boje proti islámu?

Je až s podivem, jak často podobnou otázku dostávám. Nejsem tlumočníkem ani vykladačkou názorů pana Konvičky. Jsem člověk, který nevidí věci kolem sebe jen černobíle a ani se neveze na vlně multikulturního idealismu či falešné politické korektnosti. Přestože je pan Konvička v některých svých názorech radikální, neznamená to, že se připojím k celospolečenskému honu na jeho osobu. Pana Konvičku nepovažuji za hlupáka či křiklouna populistických hesel a odmítám, aby byl, lidově řečeno, házen do jednoho pytle s Okamurou a Bartošem. Pan Konvička se již dlouhá léta snaží upozorňovat na nebezpečí spojená s radikálními formami Islámu a nikdo ho neposlouchal, nevnímal…. Jsem zastáncem názoru, že extrémní projevy tohoto náboženství, jako je právo Šaría nebo utiskování žen, do naší společnosti nepatří. A v tom se skutečně shodujeme.

 

Jak naopak hodnotíte činnost Adama Bartoše a jeho Národní demokracie, nezdají se Vám jeho aktivity fašistické?

Věřím, že nikdo mě nemůže podezírat ani v nejmenším z toho, že bych byla stoupencem bezhlavého přijímání imigrantů. To, co ale předvádí pan Bartoš (samozřejmě s panem Okamurou v závěsu) je jednoznačně odsouzeníhodné. Kategoricky odmítám, aby někdo vyhrožoval zabíjením, šibenicemi a nepokoji. Strašení lidí je jen kontraproduktivní a vyvolává strach a hysterii. Místo toho upřednostňuji otevřenou a věcnou veřejnou debatu. Z principu mi vadí škatulkování lidí, a tak zde nebudu pana Bartoše označovat přímo za fašistu, ale provolávání protižidovských hesel na „jeho“ demonstracích je pro mě naprosto nepřípustné, odsouzeníhodné a na hraně trestněprávní odpovědnosti.

 

IVČRN vyzvalo vládu k uzavření hranice před nelegálními imigranty. Co si o tom myslíte?

Jsme součástí Schengenského prostoru, máme s tím spojené závazky a nežijeme na izolovaném ostrově, ale uprostřed Evropy. To je třeba si uvědomit za prvé. Pokud by došlo ke zhoršení bezpečnostní situace, jsme přesvědčena, že naše bezpečnostní i ozbrojené sbory budou připraveny na to reagovat. Posílení připravenosti k možné „ochraně“ hranic ze strany Armády ČR a Policie ČR nekritizuji, naopak. Naší momentální výhodou je, že nejsme zemí s vnější unijní hranicí a nepatříme do kategorie cílových přistěhovaleckých států. Za prioritní v tuto chvíli tedy považuji zabezpečení vnější hranice EU. Je třeba vyvíjet tlak na státy, které za ni nesou odpovědnost, aby dostály svým povinnostem. Řešení musí vzniknout na evropské úrovni. Za tímto řešením si ale nepředstavuji jen hašení požáru např. v podobě kvót, ale skutečně účinná opatření.

 

Souhlasíte s výstavbou uprchlických táborů?

Pokud hovoříme o uprchlických táborech na našem území, pak chci předně říct, že doufám, že se již nebude opakovat situace, kdy by vláda upřednostnila líbivá gesta směrem k Bruselu na úkor našich národních zájmů, jako tomu bylo v souvislosti s přijetím „nepovinných uprchlických kvót“. Kapacity našich azylových a jiných přistěhovaleckých zařízení nejsou nevyčerpatelné. A je třeba si uvědomit, že v budoucnu se může Česká republika proměnit z tranzitní země na zemi cílovou, neboť je zde riziko, že příští imigrační vlna může směřovat do EU ze zemí východní Evropy. Nepovažuji tedy za správné, abychom na našem území vyčerpali všechny možnosti již v tuto chvíli.

Pokud máte na mysli zřizování záchytných uprchlických táborů mimo území EU, např. v zemích na severu Afriky či na Blízkém východě, pak právě to považuji za součást řešení krize, k němuž by se Evropa měla odhodlat. K tomu je samozřejmě nutná spolupráce s dotčenými státy, která zvláště v některých případech bude hodně složitá a také finančně nákladná. Nicméně i tak se domnívám, že je to jeden z nástrojů prevence, která byla léta zanedbávána. Došlo by ke zbrzdění přílivu imigrantů a nepřímo i k narušení organizovaných zločineckých skupin obchodníků s lidmi.

 

Jaký předpokládáte další vývoj s nelegálními imigranty?

Dnes není bohužel nikdo schopný předpovědět, jak dynamicky se bude situace dál vyvíjet. Podstatnou měrou záleží na tom, jakou cestou se EU bude chtít vydat. Jestli budeme bránit nastavená pravidla Schengenu a především vyvozovat důsledky z jejich neplnění těmi státy, které nesou odpovědnost za vnější hranice, nebo jestli revidujeme zavedená pravidla. Záleží také na tom, zda se Evropa také konečně rozhoupe k nějakému ráznějšímu řešení např. po vzoru Austrálie, která si prošla podobnými problémy. Je důležité vyslat jasný signál, že nejsme jen štědrý sociální ráj pro všechny a bojovat s těmi, kteří takový pocit v uprchlících a migrantech vyvolávají. Je třeba tvrdě zakročit proti pašerákům a obchodníkům s bílým masem, kteří zneužívají tíživé životní situace imigrantů k vlastnímu prospěchu. Bohužel se mi zatím zdá, že evropští představitelé jen přešlapují na místě, řeší důsledky a nikoliv příčiny.

Mgr. Jana Černochová, poslankyně PČR za ODS a starostka Prahy 2

-spyta-

10551614_10152487284001236_3342061020478581707_o

Komentáře