Poslankyně Černochová: Lídři EU kromě kvót nebyli dosud schopni žádné reálné akce.

Rozhovor s poslankyní Janou Černochovou

Co říkáte na útoky, které se odehrály v Německu? Spojujete tyto útoky s imigranty?
S určitým časovým odstupem a mnohými zprávami z minulých dní již nelze tyto události s imigranty nespojovat. Četné informace toto spojení potvrdily a navíc se prokázalo, že německá média se tuto informaci snažila pod tlakem politické korektnosti a mesianistických sklonů hlavního evropského proudu zamlčet. Osobně to považuji za skandální pokus o manipulaci s veřejným míněním, která má obdobu snad opravdu jen v propagandě režimů, které nepovažujeme za demokratické. Samotné útoky jsou samozřejmě odsouzeníhodné a nelze je v žádném případě tolerovat. Rozhodně nad nimi nelze lehce mávnout rukou s tím, že jde o pouhý projev přírodních pudů, který je přeci normální, jak nás „poučila“ manželka našeho ministra obrany. Na takovou reakci nemám jinou odpověď, než že jsme lidé a nikoliv zvířata…
EU zvažuje uzavření hranic schengenského prostoru. Pomůže to?
Tuto úvahu jsem nijak významněji nezaznamenala, nicméně úplné uzavření hranic dle mého názoru možné není. Na místě je ale jistě posílení vnějších hranic proti nelegálním přechodům a posílení kontrol. Nicméně je třeba zdůraznit, že i to je pouze jedním z nástrojů ke zmírnění přistěhovalecké vlny. Těch opatření musí být víc. Je třeba zakročit přímo v místech konfliktů, které jsou zdrojem imigrace. Je třeba zakročit proti Islámskému státu, je třeba posílit humanitární pomoc v tzv. zdrojových zemích atd. A ze všeho nejvíc je třeba už konečně začít vůbec něco dělat. Ale upřímně mám spíše pocit, že lídři EU kromě kvót nebyli dosud schopni žádné reálné akce.
Myslíte si, že téma imigrace vede k radikalismu a rozděluje společnost?
Zcela bezpochyby ano. Posilování extrémistických tendencí, které je spíše důsledkem nečinnosti a neakceschopnosti standardních demokratických elit než imigrací jako takovou, je patrné v celé Evropě. A rozdělení společnosti je ještě patrnější. Osobně, stejně jako další představitelé ODS, ale zastávám názor, že celý problém není černo-bílý a že se nelze přiklánět ani na stranu těch, kteří vyznávají politiku otevřené náruče, ani těch, kteří by chtěli proti imigrantům využít fyzické síly. Je mi blízký realistický pohled na věc, který říká, že se musíme soustředit především na řešení, které bude stabilní a dlouhodobé.
Jak hodnotíte českou vládu v řešení otázek imigrační krize?
Byly momenty, kdy jsem mohla vládu snad i pochválit za pragmatický přístup. Ale mám stále více pocit, že se postupně dostala do pasivní role, kdy jen čeká na to, jak se k situaci postaví Brusel a větší evropské země. Čas od času zazní od jednotlivých ministrů k migrační krizi nějaké zmatené výkřiky, které jsou mnohdy protichůdné. Stačí srovnat postoje ministrů Babiše a Dienstbiera nebo Chovance a Pelikána a člověk neví, jaké je vlastně oficiální stanovisko kabinetu. Do toho se zamotala poměrně nešťastná aféra s uniklými e-maily premiéra Sobotky… Zkrátka vláda se v tomto problému lidově řečeno „plácá“ a neví, kudy kam. To je v současné situaci velmi nešťastné a očekávala bych, že v zájmu našich národních zájmů bude proaktivně na evropské úrovni přicházet s návrhy, které nám a potažmo i jiným členským zájmům zajistí dlouhodobou bezpečnost a ochranu proti nelegálním přistěhovalcům. To se však neděje.
Jste pro spolupráci s Ruskem v boji proti ISIS?
Spolupráce v této věci jistě je možná, nicméně obezřetnost je na místě. Rusko po mnoha historických zkušenostech, kdy není třeba se vracet ani o desítky let zpět, ale stačí vzpomenout události dva tři roky staré, nelze považovat za zcela spolehlivého spojence. A vždy je třeba v jeho zahraniční politice pečlivě číst mezi řádky a hledat skutečné motivy jeho kroků. Jsem přesvědčena, že Rusko bylo je a vždy bude motivováno především územní, mocenskou, ekonomickou či jinou expanzí, nikoliv nějakými ideály či představou demokratického světového řádu. S tím Západ musí neustále kalkulovat a spojenectví s Putinovým režimem může využívat jen do té míry, do jaké je to pro něj a pro jeho ideály výhodné.
Mgr. Jana Černochová, poslankyně a starostka za ODS, 19.1.2016
Cernochova_Jana_23_kongres_12

Komentáře