Poslankyně Hnyková: Muslimové nemohou spoléhat na to, že se jim přizpůsobíme!

Rozhovor s poslankyní PČR a místopředsedkyní Úsvitu – NK Janou Hnykovou

Co se Vám vybaví, když se řekne Úsvit – Národní koalice?

Za Úsvit přímé demokracie jsem vstupovala do politiky a do sněmovních voleb před třemi roky. Oslovil mne volební program, který mi byl představen a myšlenky přímé demokracie. Šla jsem do toho především za „obyčejné lidi“, což všude připomínám a myslím si, že by měli mít ve Sněmovně své zástupce ve větší míře. Usiluji o to, aby se prostřednictvím naší strany mohli politicky angažovat a popřípadě za nás kandidovat.

V jakých orgánech Poslanecké sněmovny PČR zasedáte?

Pracuji jako členka ve Výboru pro sociální politiku, dále ve Výboru pro zdravotnictví a v Komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Jsem předsedkyní Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny. V rámci podvýboru se snažím předkládat a řešit přednostně problémy, které přicházejí z venku, od občanů. Navrhujeme Výboru pro sociální politiku svým usnesením, aby se danými problémy zabýval. Spektrum mého působení v PSP je zejména v sociálních a zdravotních oblastech.

Jak jste politicky orientována? Nalevo, napravo nebo na střed?

Ono je to velmi těžké říci. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala v sociální oblasti, dalo by se říci, že bych měla býti spíše nalevo. Nicméně já se vidím někde uprostřed. Dle mého názoru by v naší zemi měli mít vhodné podmínky k životu, práci jak podnikatelé, tak zdravotní sestry, ale i senioři aj. Z tohoto důvodu nelze vše dělit nalevo nebo napravo. Cesta středem se mi zdá nejlepší.

V případě, že by se Úsvit stal vládní stranou, tak s jakými subjekty si dokážete představit spolupráci a s jakými nikoliv?

V případě, že by k tomu došlo, tak budeme hledat partnery, kteří mají největší shodu v programu. Chtěli bychom se zaměřit na bezpečnost naší země. Jak na vnější, tak i na vnitřní. Dále bychom se zaměřili na oblast zdravotnictví, sociální péče, školství, dopravy aj. To si myslím, že patří do takového základu portfolia dané strany. Někdo nás automaticky zařazuje jen mezi ty, kteří bojují proti islámu a imigrantům. Nicméně všechno se vším souvisí a témata jako islám a imigrace mají vliv i na oblasti, o kterých jsem mluvila v předchozí větě.

Jak hodnotíte výsledky krajských voleb?

Malá volební účast nepřispěla k výsledku, který bychom si přáli. Výsledek pro nás jako pro Úsvit a Blok proti islamizaci hodnotíme jako neúspěch. Budeme se snažit do sněmovních voleb udělat maximum pro to, abychom opět uspěli. Musíme říct našim občanům a přesvědčit je, že to myslíme dobře. Je za námi kus práce. Není sice navenek tolik vidět, ale lze ji dohledat ze steno záznamů PSP. Potýkáme se s velkým problémem, že nedostáváme dostatečný prostor v médiích, což nám dost ubližuje. Musíme tedy k propagaci užívat jiné cesty. Řídíme se heslem: „Politik za občanem a nikoliv občan za politikem.“

Máte vizi, s jakými subjekty byste šli do sněmovních voleb?

Teď je to všechno v rovině vyjednávání. Hledáme strany, hnutí, uskupení, která mají podobné smýšlení a podobný program.

Jaký je Váš názor na Národní demokracii nebo Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, jejichž názory jsou mnohdy extremistické. Mnozí představitelé těchto stran například popírají holocaust, či rozvíjejí antisemitské názory.

S tím mám velký problém. Jsou hranice, které nelze překročit. Můj postoj je takový, že s takovými stranami bychom určitě nespolupracovali.

Dovedete si opět představit i spolupráci s panem Okamurou?

Vyslali jsme signál ke Svobodě a přímé demokracii Tomia Okamury a oslovili ho i v předvolební kampani v krajských volbách. Záleží jen na panu Okamurovi, jak se k tomu postaví. Jeho odchod od Úsvitu byl čistě jeho rozhodnutím, nikdo ho nevyhazoval.

Jak hodnotíte spolupráci s Blokem proti islamizaci?

Máme nastaveny velmi dobré vztahy. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. V krajských volbách si dovolím říci, že v České republice byla jedna z nejlepších. Vše je o komunikaci a já si nemohu stěžovat, ba naopak si toho velmi cením.

Uvažovala jste někdy, že byste kandidovala do Senátu PČR?

Věk na Senát PČR bych už měla, ale neuvažovala jsem o tom, protože jsem zaplavena prací tady v Poslanecké sněmovně.

Jak s odstupem hodnotíte řešení uprchlické krize Vládou ČR?

Byli jsme jedni z mála, kteří vyvíjeli velký tlak na vládu, aby se tímto tématem intenzivně zabývala. Pravidelně jsme téma migrační krize zařazovali na program jednání Poslanecké sněmovny. Vyvolávali jsme mimořádné body jednání, aby nám vláda vysvětlila, jak hodlá tento problém řešit. V současné době je poměrně klid, ale musíme se připravit na další kroky. Nelze spoléhat na to, co v Bruselu vymyslí.

Jak hodnotíte prezidenta Zemana v otázkách uprchlické krize?

Myslím, že byl jeden z mála lidí, kteří se velmi výrazně postavili a řekli, co si o to myslí. Souhlasím s ním. Tato země není pro všechny. Pokud sem přijmeme velké množství těchto lidí, tak se to odrazí na našich lidech.

Jaký je Váš postoj k islámu?

Já respektuji náboženství a postoje lidí. Když přijedu do jejich země, tak se vždy přizpůsobím tomu, jaké mají požadavky a zvyky. Nedávno jsem byla na Kypru a navštívila mešitu. Žádali mne, abych se zahalila, a já to respektovala. Je to náboženská tradice, ale v jejich zemi. U nás v České republice to po nás nemůže nikdo vyžadovat. Nemohou spoléhat na to, že se jim přizpůsobíme.

V islámu se mi nelíbí přístup k ženám, které jsou vnímány jako podřadné, bohužel musím říct to slovo, zboží a otrokyně. S údivem sleduji, jak jsou pokorné ke svým mužům a nechají si všechno líbit.

Pokud s námi muslimové chtějí žít, musí respektovat naše křesťanské tradice a nestavět jejich náboženství nad naše tradice a hodnoty!

Jste pro vypsání referenda o vystoupení z EU?

My jsme do Evropské unie vstoupili na základě referenda. Tudíž by zde měla být možnost referenda o odchodu z EU. Referendu ovšem musí předcházet dostatečně dlouhá, řekněme roční diskuze, která by občanům vyjasnila pozitiva i negativa odchodu. Myslím, že se vládní strany referenda bojí. Stále se k tomuto návrhu smysluplně nevyjádřily a je otázkou, zda se k tomu do konce volebního období vůbec vyjádří.

Ondřej Spýťa Syrový

hnyk

Komentáře