PRAVICOVÝ EXTREMISMUS STOUPÁ – DEMOKRACIE UŽ DÁVNO NEEXISTUJE

Doufám, že nikdo z nás není tak naivní, aby si myslel, že je u nás demokracie. Toto slovo je pouze zneužíváno lidmi, kteří vše dělají jen ve svůj prospěch. Slova BONO PUBLICO – „Pro blaho lidu“ pro ně nic neznamenají. V Evropě se rozmáhá pravicový extremismus. Není se čemu divit. Lidé nechtějí ztratit svoji hrdost a vzdát se bez boje. Nám jde o naše republiky. O naše státy, o naše lidi.

Takzvané demokratické strany nemají s demokracií vůbec nic společného. Nedovolí referendum. Protesty občanů ignorují. Podvádějí při volbách, jako například v Rakousku. Zavádějí Evropu do sociálních a bezpečnostních problémů. Do občanských válek. A pravděpodobně i do války světové. Nezastaví se před ničím.

My se musíme podílet na věcech veřejných. Nechceme stále větší sociální propasti. Netečně sledovat schvalování dalších zákonů, které z nás dělají otroky. Už teď je tu spíše feudalismus a otrokářství. Rádoby demokratům jde pouze o to vyždímat z nás poslední kapku krve, poslední groš. Svými nadávkami nám chtějí namluvit, že jsme méněcenní. Neschopni rozhodovat o svých životech a budoucnosti našich dětí.

Svět je nepředvídatelný pro ty, kteří nesoucítí s lidem. Kdyby si naši bezohlední politici uměli představit, jak to u nás bude vypadat za 2 roky, jistě by podporovali vystoupení z Evropské unie a souhlasili s referendem. Stačí se podívat na celou západní Evropu a je nám jasno, co NECHCEME.

Všechny hříchy vedou k závislosti. Hříchy demokratů jsou lhaní, krádeže, tunelování a  nadřazování nad ostatní. A protože se toho pocitu moci a peněz nemohou nabažit, nemůže je nic zastavit!

Snad jedině velmi dobře kontrolované volby! Naše důvěra v demokracii musí přestat. Politikům se nedůvěřuje. DEMOKRACIE U NÁS MOMENTÁLNĚ NENÍ. Ti, kdo používají slovo demokracie, myslí tím pouze feudálně – JÁ ROZHODUJI. V Evropě vládnou psychopatičtí egoisté s kriminálními sklony. V demokracii není žádné já. Pouze MY.

Být lhostejný vůči výzvám, kterým čelíme je neobhajitelné. Pokud je cíl ušlechtilý, pak není podstatné, jestli ho během života dosáhneme. Musíme se snažit vytrvat a nikdy se nevzdat. 14. dalajlama

Nezapomínejte:

„Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. … Tolik hovoří Listina základních práv a svobod 162/1998 Sb. oddíl 2, článek 17. Tyto ústavní zákony jsou nadřazené vůči ostatním zákonům a toto má i mezinárodní platnost.“

Jana Yngland Hrušková, 27.5.2016

janah

Komentáře