PROGRAM JANY YNGLAND HRUŠKOVÉ

I) EKONOMIKA
Musíme zabránit přijmutí eura. Vystoupit z Evropské unie. Podpořit soukromníky. Podle možností i zapracovat na daních. Žádné finance pro zbytečné „lidsko-právní“ organizace. Korupce by měla být i nadále velmi hlídána a potlačována. Rozdělování dotací dát větší důraz. Peněz by bylo dost, ale jsou špatně rozdělovány. Školství a zdravotnictví by měly opět dostat přidáno. Ale i řidiči městské dopravy, požárníci a další obory musí být lépe placeny. Investovat do silnic a železniční dopravy. Naopak zastavíme zasílání peněz válečným režimům. S našimi penězi musíme konečně začít opravdu hospodařit a ne na konci roku říci, že jsme ušetřili, ale jenom proto, že jsme nezaplatili práci našich lidí. Musíme více investovat do návratných projektů. Investovat tam, kde se to vrátí do naší kasy. Velké korporace se tu už napakovaly dostatečně. Teď jsme na řadě zase my.

II) ZDRAVOTNICTVÍ
Podpora soukromých zdravotnických zařízení. Naším cílem je zvýšit platy zdravotnického personálu. Snížit zbytečné papírování. Sestry a doktoři musí mít více času na pacienta, ne aby vyplňovali stále nové a nové formuláře.

III) ŠKOLSTVÍ
Snížit byrokracii ve školství. Zákon o inkluzi by se měl co nejdříve zrušit. Dobří a talentovaní žáci musí dostat šanci se plně vyvíjet. Mentálně zaostalí jim v tom brání. Těm se budeme opět věnovat ve speciálních školách. Tam dostanou pozornost, kterou vyžadují. Každý žák musí mít nárok na kvalitní vzdělání odpovídající jeho možnostem. Podpoříme lesní školky a soukromé školství. Nebyla by na škodu celková reforma školství. Více kreativity, samostatnosti a rozvíjení talentů našich dětí. Také dát důraz na výuku o českých dějinách. Žádné návštěvy mešit a vyučování o islámu. Islamizace školství se musí zastavit. Šátky ve školách se musí zakázat.

IV) BEZPEČNOST
Právo bránit svůj život a vlastní pozemek všemi způsoby. Za současné situace v Evropě musíme být schopni se sami bránit. Jestliže nejsou naše hranice chráněny, musí mít naši občané možnost se sami beztrestně bránit invazi, která se sem dříve nebo později ze západní Evropy dostane. Postavit islám mimo zákon. Hlídat naše hranice. Není možné, aby se do republiky dostávali lidé s několika identitami a podezřením ze spolupráce s IS nebo jinou teroristickou organizací. V Evropě je takových lidí desetitisíce a mohou překračovat hranice bez kontrol. To je absolutně nepřípustné. Propojení a spolupráce s tajnými službami západní Evropy, kde se nyní terorismus a kriminalita špatnou politikou rozmáhá a začíná ovládat Evropu.

V) MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prosazování zrušení EU. Nesmíme přijímat uprchlíky z islámských států. Na západní Evropě vidíme důsledky rádoby humanitní politiky, která ale původní obyvatelstvo diskriminuje. Nesmíme si nechat diktovat z Bruselu nebo Německa co máme a co nemáme dělat. Máme vlastní politiky. A také vlastní problémy. Musíme dát světu najevo, že jsme plnohodnotný stát a nemáme potřebu zde prodávat druhořadé potraviny. Nemáme potřebu být pro západ montovnou. Nové smlouvy. Nové priority. Nový trend. Nejsme pohůnkové západu. Chci, aby lidé byli zase hrdi na to, že jsou Češi. A aby to svět respektoval. Izrael byl, je a bude náš přítel.

VI) EKOLOGIE
Podpoříme alternativní zdroje energie. Hlavně budování malých vodních elektráren. Obnovování mokřadů. Musíme lépe hospodařit s ornou půdou. Zákaz stavět na orné půdě. Naopak podpoříme rekonstrukce starých domů. Podpořit městskou i meziměstskou dopravu tak, aby lidé měli ochotu přestat jezdit auty a používali MHD. Vzduch ve městech je nebezpečně jedovatý. Je zde nutno udělat maximum, aby se tato situace zlepšila. Také ve školách by se měl dát větší důraz na výuku o ekologii a přístupu k lidem a přírodě.

VII) SOCIÁLNÍ POLITIKA
Podpoříme rodiny i matky samoživitelky. Naše děti musí vyrůstat v klidu a bezpečí. Obnovení nezávislosti našeho zemědělství. Zvýšení minimální mzdy. Musíme se snažit o vytvoření pracovních míst v regionech. Nově projednat platy zaměstnanců u nás působících korporací. Hlavně musíme dát šanci českým produktům. Papírování by se mělo i zde zjednodušit. Produkce českých firem by měla být upřednostňována. Politické korektnosti musí být odzvoněno.

jongg

Komentáře