Proimigrační politici jsou spoluvrazi utonulých dětí

Nedávno jsem četl, jak jeden švédský politik vysvětloval občanům, že musí přijímat běžence, jinak by je EU mohla žalovat za porušení Ženevských úmluv u soudu a to už mě opravdu dopálilo.

Za prvé Ženevské úmluvy byly a jsou pro případy, když je někdo pronásledovaný nebo je na území války. VŠICHNI beženci do jednoho, kteří přicházejí do Evropy z Turecka, procházejí Tureckem, kde je mír a není žádné pronásledování a tak, pokud již došli do Turecka, pak už se žádné Ženevské úmlyvy na ty lidi nevstahují. A to mi potvrdili také llidi z organizace pro uprchlíky při OSN, napsali mi, že neplatí žádné neomezené právo uprchlíků chodit si po celém světe jak chtějí a vybírat si podle svého uvážení zemi, kde chtějí být. NE tohle NENÍ Ženevská úmluva.

Pokud ti lidé jsou v Turecku a pak nastupují do gumových člunů, které nejsou bezpečné pro námořní přepravu, tak vědomě ochrožují životy své, svých děti a žen. A všichni ti, kteří je za toto nezodpovědné jednání vítají a pomáhájí jsou spoluviníci všech těch utonulých, protože kdyby to nedělali, pak by evidentně nebylo tolik utonulých. Moc dobře to ví a přesto to dělají, jsou to spoluvrazi.

Považuji tuto vítací politiku zejména Nemecka, ale také jiných státu za mimořádně nezodpovědnou, sobeckou, nehumanní. Nechápu proč to dělají, vždyť v Turecku je mír, je to pro běžence ideální prostředí. Jediné vyvsvětlení, které mě napadá, že jejich záměrem je, aby bylo co nejvíc utonulých dětí. Mnozí tito vítací politici musí být psychopati. Psychopat je člověk, který se tváří, že mu jde o dobro, ale vlastně skrytě a úmyslně dělá kroky, které způsobují zlo a na první pohled to nemusí být jasné a oni se nad tím zlem vnitřně radují. Hamba všem vítacím politikům a hamba všem pomáhajícím. Jim nejde o skutečnou pomoc, to by pak vše dělali úplně jinak, jim jde o to, těm běžencům co nejvíc ublížit, způsobit jim frustraci, zklamání a chtějí co nejvíc utonulých dětí. Fuj Špína Hnus. Společnost by měla tuto vítací politiku odsoudit za vysoce nemorální a zkaženou, proti Evropským hodnotám. Evropská hodnota je pomoci skutečně těm nejslabším, kteří nemají nic a jsou pronásledováni a ne lákat lidi, aby se plavili přes moře.

Samozřejmě někteří beženci mohou mít příbuzné v Evropě ( v tomto ohledu bych však bral v potaz jen přímé příbuzné ), pak jim nic nebrání v tom, aby písemně požádali a azyl na daném zástupitelském úřadě v Turecku a počkali na výsledek, jestli je daná země příjme nebo ne. Stejně tak postupovali kdysi Češi za komunistů, kterým se podařilo utéct do Rakouska, čekali, které země jsou ochotné je příjmout a pak tam naprosto legálně a bezpečně odcestovali.

Mgr. Zdeněk Macura

macura

Komentáře