Proslov senátorky Filipiové na konferenci proti antisemitismu v Senátu PČR 2014

Dámy a pánové, vážení hosté,

nejprve mi dovolte všem, kteří jste přišli, poděkovat za účast. Samozřejmě musím poděkovat těm, kteří zde aktivně vystoupili se svými příspěvky a vyjádřili tak svůj postoj vůči antisemitismu. Chci poděkovat i místopředsedovi Senátu panu Přemyslu Sobotkovi za spolupráci a nemohu opominout poděkování izraelské ambasádě v Praze a panu Leo Pavlátovi.

Asi hlavním impulzem ke zorganizování dnešního Shromáždění pro mě bylo to, že po obranných útocích po napadení Izraele Hamásem došlo ve světě k zvýšení počtu a intenzity projevů antisemitismu. Hrůzné na tom všem je to, že k tomu dochází v době, kdy si připomínáme sedmdesát pět let od začátku temného období našich dějin, a to 2. světové války. Války, ve které v nacistických vyhlazovacích táborech zahynulo šest milionů Židů. Dochází k tomu v době, kdy stále žijí svědci tohoto zrůdného počínání, kteří nám podávají svědectví, při kterých těžko skrýváte emoce.

V některých státech se začínají objevovat opět jak slovní, tak bohužel i fyzické a tragické útoky proti Židům. Vzpomeňme na nedávné vraždy ve Francii a v Belgii. Na antisemitských shromážděních slyšíme stejná protižidovská hesla, jako ve 30. letech dvacátého století.

Četla jsem mnoho odborných i literárních děl, která se tématem sionismu a v souvislosti s tím i antisemitismu a pogromy zabývají. Když ty silné příběhy vnímáte, nemůžete si nevzpomenout na starý židovský vtip, kdy se rabín modlí a prosí Boha, zda by alespoň po nějakou dobu nemohl být vyvoleným jiný národ.

Možná k tomu všemu přistupuji i zcela osobně. Znám lidi, kteří si nacistickým peklem prošli. Znám jejich příběhy.

Já nevím jak vám, ale mne z antisemitismu mrazí a dělá se mi fyzicky špatně. Myslím, že k jakýmkoliv projevům antisemitismu nesmíme zůstat hluší a slepí a situaci podceňovat. Je naší povinností znovu vzrůstajícímu antisemitismu bránit všemi silami. I kdyby mělo být naše dnešní setkání pouhým kamínkem do mozaiky, jejímž výsledkem by mělo být důrazné odsouzení těchto projevů nejen u nás, ale i v ostatních demokratických státech kde se objevují, nebude naše setkání zbytečné. Jako příklad mohu uvést prohlášení německé

kancléřky paní Angely Merkel, která velmi zřetelně řekla, že antisemitismus nebude v Německu v žádném případě tolerován. Paní kancléřka je příkladem pro ostatní. Státy by rovněž měly antisemitismus nejen veřejně odsoudit, ale měly by důsledně pracovat jejich orgány činné v trestním řízení. Nesmíme už dopustit, aby se historie opakovala tak, jak se opakovala po tisíciletí.

Možná bylo pro mnohé z vás mé vystoupení příliš emotivní. Ale vy, kteří mě znáte, víte, že nedokáži emoce skrývat.

Na závěr našeho setkání vás chci seznámit se zněním petice, kterou budete moci podepsat a která bude šířena i dále a s návrhem na usnesení pléna Senátu, které přítomní senátoři na jednání pléna předloží.

Daniela Filipiová, senátorka PČR za ODS, 18.9.2014

df

 

Komentáře