Průměry známek by měly být pro učitele závazné

Profesorka a znalkyně školského zákona MgA. Martina Lohnerová o klasifikaci ve škole

Jak hodnotíte letošní maturity?
Jsem velkou kritičkou státních maturit, pokud máte na mysli „Jidáše“, tak dle mne v didaktickém testu z českého jazyka neměl co dělat, didaktický test by měl být zaměřen pouze na mluvnici. Úspěšně naopak hodnotím slohové práce, jak z českého jazyka, tak z cizího jazyka, tam byl značný úspěch. Ústní část, jak státní, tak profilová je založena na individuální přípravě studenta a jsem přesvědčena, že na čtyřku se to dá zvládnout, pokud je alespoň minimální příprava.

Jsou průměry známek pro učitele závazné?
Ano, měly by být. Učitel by se měl řídit jasně dané stupnice, která mu známku určí. Nelze, aby si pedagog sám určil, jakou známku studentům dá a neohlížel se na průměr. Známku by měl studentům určit výsledný průměr na konci roku. Průměry se nezaokrouhlují! Je to podobné jako s výškou, pokud měříte 1.76 m, tak lékař na preventivní prohlídce vám to také nezaokrouhlí na 1.8 m. Tudíž pokud by vám na konci roku vyšel průměr 4.49 – tak nepropadáte a máte nárok na dostatečnou.

Kam se odvolat, pokud ani ředitel školy neuzná tento průměr?
To je různé – krajský úřad, školská rada, zřizovatel školy, či ČŠI.

Z jakých předmětů nelze propadnout?
Nelze propadnout z výchovy tj. výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova aj. Ovšem pozor na Nka – tedy neklasifikaci, kvůli zvýšené absenci. Raději na tyto předměty choďte a celé hodiny proseďte, přítomní tam jste a propadnout nemůžete 🙂

MgA. Martina Lohnerová, 2.6.2015

Zdroj fotografie: www.blesk.cz

Komentáře