Průzkum: 80% židovských Izraelců považuje sekulární, masorti i ortodoxní Židy za „stejně dobré“

JERUZALÉM – Z průzkumu, který provedl The Jewish People Policy Institute (JPPI), vyplývá, že 80 % izraelských Židů si myslí, že Židé, kteří se identifikují jako ortodoxní, masorti nebo sekulární, jsou „všichni stejně dobří Židé“. Dále průzkum, který byl zveřejněn v neděli 8. května, ukázal, že pro zavedení civilních sňatků v Izraeli je 60 % židovských Izraelců, a 56 % z nich si myslí, že by se vláda měla „mnohem více zajímat o názory minorit“. Průzkum byl proveden na vzorku 1000 dospělých izraelských Židů, z nichž se 31 % považovalo za sekulární, 21 % za sekulárně-tradicionální, 23 % za tradicionální (masorti), 10 % religiozní, 10 % ultra-religiozní a 4 % liberálně-religiozní. Dále průzkum shledal, že 90 % židovských Izraelců se cítí být v Izraeli „spokojeno anebo velmi spokojeno“. Tendenci být v zemi spokojení mají přitom signifikantně více ti, kteří se nacházejí na pravé straně politického spektra (22 % ze všech respondentů), než ti, kteří se považují za levicově smýšlející (4,9 %).

žid

Průzkum se rovněž zajímal o postoj, jaký židovští Izraelci zastávají k různým složkám a sektorům společnosti. Jako nejvíce přispívající společnosti byli označeni vojáci Izraelské armády (IDF), kdežto na opačném konci žebříčku se nacházeli muslimští Arabové a ultraortodoxní Židé (jsou to právě dvě skupiny, které mají v armádě minimální účast). Naopak malá drúzská arabofonní komunita byla pro svůj společenský přínos vysoce ceněna. Rovněž diasporní Židé jsou izraelskými Židy viděni v mnohem více pozitivním světle než Izraelci, kteří se rozhodli žít trvale v zahraničí.

Tento průzkum je součástí většího celku, který se zaměřuje na židovský náboženský pluralismus v Izraeli. Podle instituce JPPI tento index každoročně poskytuje objektivní měření, které se týká schopnosti každého Žida cítit se v „židovském státě“ jako doma. Podle předsedy JPPI Avrahama Bar-Josefa jsou rozdíly v odpovědích reprezentativní pro nadcházející debatu o židovské identitě Izraele. Ačkoliv 80 % izraelských Židů je pro židovský náboženský pluralismus, většina z nich nesouhlasí s tím, aby ženy nosily modlitební řemínky, tefilin, u Zdi nářků a zhruba polovina dotázaných si myslí, že by si Židé neměli brát partnery nežidovského původu.

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/izrael/clanek/pruzkum-80-zidovskych-izraelcu-povazuje-sekularni-masorti-i-ortodoxni-zidy-za-stejne-dobre

 

Komentáře