Rudolf Baránek: Opět jsou mezi námi tisíce udavačů a dávají o sobě nepokrytě vědět.

Vážené dámy a pánové, jak všichni dobře víme, přes veškerý odpor a za obrovského zájmu sdělovacích prostředků spustil Andrej Babiš ve čtvrtek 1.12.2016 1. etapu EET, která dopadla na cca 40.000 hospodských a hoteliérů. Na obrazovkách televize se střídaly záběry, Babiš v hospodě platí útratu a žoviálně diskutuje s majitelem nebo personálem restaurace, smutná a plačící majitelka historické venkovské hospody mluví o tom, že zavírá podnik a končí a mnoho dalších souhlasných i nesouhlasných vyjádření politiků a různých expertů včetně vyjádření zástupce pivovarů, který odhadl, že se zavře v těchto dnech cca 1.000 hlavně venkovských hospod. Prostě neobjednali už pivo.

Do toho Babiš na základě rozhovoru s podnikající babičkou z Kladna se vytasil s naprosto nesmyslným paušálem pro ty, kteří mají roční OBRAT do 250.000 Kč (cca 20.000 Kč/měsíc). Sobotka, aby se odlišil, tak hrdinsky odmítl jakoukoliv výjimku a další spolupachatel Bělobrádek z KDÚ-ČSL kličkoval tak, jak jen lidovci umí kličkovat. Oproti lidovcům má Messi velmi špatnou míčovou techniku. Ani v tomto momentě Babiš, Sobotka a Bělobrádek, tedy hlavní viníci postupné likvidace hlavně malých soukromníků nesjednotili krok. Tito „vůdcové“ svým šaškováním kvůli blížícím se parlamentním volbám se začali odlišovat. Chci věřit, že jen opravdu velký vůl z řad soukromníků a jejich rodin by mohl ještě uvěřit, že jejich zájmem dnešním nebo budoucím je nějak pomoci soukromníkům a volil je. Jasné je to, že realizací svých politických záměrů ostrým způsobem rozdělují společnost a bez jakékoliv diskuze, dle mne cíleně, rozpoutávají proces zvaný třídní boj.

A teď něco k těm udavačům. Když někdy slyšíte diskusní pořad o historii a rozsahu udávání v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vždy se najde někdo, hlavně z prostředí levicových intelektuálů, který argumentuje tím, že to u nás nikdy nebylo horší jak v jiných zemích. Hluboce se mýlí a nebo mu nevyhovuje říkat pravdu. Už za císaře pana jeho ministr vnitra Bach si liboval v tom, že udavači v historických zemích království Českého jsou mnohem ochotnější než v jiných zemích mocnářství. Karel Havlíček Borovský a další naši tehdejší velikáni a nejen oni by o tom mohli vyprávět. V době protektorátu přišel za K. H. Frankem velitel pražského gestapa s tím, že mu odbojáři v noci ve Stromovce zastřelili agenta a že situace je v Praze nebezpečná a vážná. K. H. Frank, od roku 1918 do roku 1938 československý občan a poslanec československého parlamentu, tedy znalec prostředí mu řekl. Je nebezpečné být členem gestapa ve Varšavě nebo Bělehradě. V Praze je to jako pobyt v lázních, oni na sebe všechno řeknou, jsou to udavači. Věděl o čem mluví. Od roku 1948 do roku 1989 udávalo své spoluobčany velké množství členů KSČ, domovnic, úsekových důvěrníků, agentů STB, pomocníků VB, pomocníků pohraniční stráže, členů Lidových milicí a další organizované i neorganizované pakáže, tedy naších spoluobčanů. Znali dveře, za kterými je o jejich informace zájem a připíši si kladné znaménko do kádrového profilu. Přítulnost k režimům, které na udavačích měly postavený svůj systém, dokazuje i fakt, že od roku 1945 do roku 1989 vstoupilo do KSČ postupně cca 7 milionů občanů Československa. Větší procento vypočítané z počtu obyvatel země mělo pouze KLDR, SSSR bylo až třetí za Československem. Je mně občas vyčítáno, že se zbytečně zabývám historií. Patřím mezi ty, kteří jsou přesvědčeni, že národ, který nezná svou historii, nebo se snaží na ni zapomenout se odsuzuje k opakování chyb se všemi následky. Ministerstvo financí ČR zřídilo na stránkách Finanční správy formulář anonymního udavače pro nahlášení nevydané účtenky. Udavač musí uvést DIČ provozovny, popis provozovny, druh tržby, datum, čas, celkovou částku útraty a adresu soukromníka. 1.12.2016 bylo spuštěno EET. 10.12.2016 bylo na stránkách Finanční správy přes 800 udání, dnes 20.12.2016 se počet anonymních udání blíží ke 2.000. Očekávám, že na Václavském náměstí se za nedlouho sejde manifestace udavačů a budou skandovat. Konečně se našel někdo, kdo to po nás opět chce a neskrývá to. Je pravdou, že možnost anonymního udávání lze nazvat i jinak.

Někteří poslanci za ANO proces udávání nazývají zprůhledněním systému. K.H.Frank by z nich měl radost. Jsem zvědav, kdy levice opět začne titulovat soukromníky výrazy z 50. let, keťas a kulak, hlavní nepřítel pracujícího lidu. Můj děda byl soudruhy nazván keťasem, takže žádná novinka. Bohužel, 27 let po listopadu stojíme před situací, kterou mnozí už neočekávali. Od řešení situace nebo od ještě většího průšvihu nás dělí jedny parlamentní volby. A potom nemyslete na volby 1946, na jejich výsledky a následky.

S veškerou úctou Rudolf Baránek

Zdroj: tisková zpráva Soukromníků 

image (3)

 

Komentáře