Samková je stíhána za svůj projev v PSP. Podle zástupce ombudsmana se ale trestného činu nedopustila.

Klára Samková zveřejnila na svém facebookovém profilu rozhodnutí Kontrolní rady ČAK ve věci jejího „kontroverzního“ projevu o islámu v Poslanecké sněmovně PČR. Kontrolní rada rozhodla na základě stížnosti tajemníka ČAK, Ladislava Kryma, podat na Samkovou kárnou žalobu.

Naše redakce se v červenci zeptala na onen „kontroverzní projev“ mnoha veřejných činitelů, kteří se Samkové zastali. Mezi nimi byli například – zástupce ombudsmana Stanislav Křeček a senátoři Jaroslav Doubrava a Ivo Valenta.

Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček její výrok komentuje slovy: „Její výroky byly vskutku radikální, podle mne nepřesné – srovnávat víru s politickou stranou se mi nezdá adekvátní – ale trestní stíhání považuji za téměř vyloučené.  I třeba nemístná kritika a třeba i nesprávný nebo dokonce hloupý názor mohou být vysloveny pokud není nabádáno k násilí.“ 

Senátor Doubrava dokonce označil tureckého velvyslance za potrefenou husu: „Byl jsem tam a musel zakročit, aby svůj příspěvek mohla přednést. Stalo se tak i přes odpor řídícího setkání. Ostatně nebyla sama, kdo v podobném duchu vystoupila. Jen vyjádřila mínění valné většiny přítomných a já jsem přesvědčen, že mínění většiny národa. Zač a proč by měla být stíhána? Protože se několik „potrefených husí“ urazilo a odešlo? To je jejich problém. I já jsem se dostal do střetu, tuším s azerbajdžánským velvyslancem, když poukazoval na zoufalé podmínky v cikánských gétech v naší republice. Chtěl jsem vědět o kterých getech u nás to mluví. Protože mi neodpověděl, poslal jsem mu dopis se stejnou otázkou. Ani na tento dopis mi neodpověděl. Očividně, na rozdíl od p.Samkové, lhal. Myslíte, že by měl být potrestán?“

samk

Zdroj: facebook

Ondřej Spýťa Syrový

Komentáře