Senátor Doubrava: Cikáni z Janova šíří rasovou nenávist a nejen to…

Mostecko zažívá novou tragikomedii. Něco cikánů ze sídliště Janov sepsalo stížnost s peticí, ve které si stěžují na podmínky k bydlení. Ze špatného stavu viní stavební bytové družstvo (SBD) Krušnohor. Byl jsem osobně několikrát v Janově a viděl jsem, jak primitivně se primitivní nájemníci chovají. Ničí domy, ve kterých žijí a ještě si stěžují, že po jejich zkáze nepřichází gádžové, aby uklidili a opravili, co si oni sami zničili. Mám dojem, že cikáni z Janova šíří rasovou nenávist a nejen to… Je to cílený podvod: Stížnost byla podána na poště Litvínov 1 jako doporučený dopis. Odeslal ho Jozef Čonka s údajným bydlištěm v Albrechtické ulici čp. 256 v Janově. Jménu a příjmení odpovídá i podpisv dopise. Jenže co na to činovník bytového družstva Krušnohor František Ryba: „U nás v evidenci není aktuálně veden. Zjistili jsme, že bydlí v Praze 5 v ulici Mezi Školkami. Z předchozích údajů z naší evidence vyplývá, že Jozef Čonka bydlel v Albrechtické ulici od prosince 2005 do října 2010. Potom byt prodal Monice Šarkoziové, opouštěl ho bez dluhu.“ Čili primitivní pokus sluníčkářské pražské lobby špinit ty, kteří se snaží uchránit před nepřizpůsobivými cikány zbytek bytů na Mostecku.

Petice diverzantů aneb dlužníků. František Ryba, ředitel Krušnohoru k tomu v tiskové právě napsal: „Ti, co to podepsali, sami o sobě dluží 3 miliony 128 tisíc 341 korun. Potom jsou tam podepsaní ti, kteří bydlí v pronajímaných bytech. Vlastníci bytů dluží 1 milion 31 tisíc korun. Dohromady činí dlužná částka 4 miliony 150 tisíc korun. Jinými slovy řečeno: Podepsaní jsou velcí neplatiči a ještě k tomu si dovolí tvrdit, že se o ně nestaráme, o chudáčky jedny?!?. Ke stížnosti pan Čonka totiž připojil petici desítek místních. Ti ze stavu na sídlišti viní i vládu. „Zahnala Romy na okraj společnosti a snaží se všechny svoje neduhy svalit na Romy,“. Signatáři petice žádají od bytového družstva do měsíce odpověď, v opačném případě se chtějí obrátit hromadnou žalobou na soud. Taková prasárna mě dokázala pořádně zvednout ze židle!“

Co k tomu dodat? Samozřejmě, že se dozvíme, že se jedná o hnusnou diskriminaci těch svatoušků se svatozáří nad hlavou, toužících po práci, kterou jim odmítáme dát. Jak jinak. Co jiného by to mohlo být!

Jaroslav Doubrava, senátor Parlamentu ČR

Zdroj: facebook

image (5)

Komentáře