Senátor Valenta: Ať vláda zřídí registr dotací!

Stát vyplatil v roce 2015 neziskovým organizacím o více jak 1 miliardu korun více než v roce 2014. Jen pro zajímavost, bylo to něco kolem 16 miliard a 480 milionů korun, což se skoro rovná částce, kterou shání Ministerstvo financí od rozpočtu zavedením EET. A protože se od roku 2006 jedná zdaleka o nejvyšší částku rozdanou státem z peněz daňových poplatníků těmto organizacím, nabízí se otázka, kolik miliard z toho je prohospodařených… Protože stanovení podmínek pro zisk dotací trpí v ČR dlouhodobě vážnými nedostatky, není nastavený systém kontroly ani zpětného hodnocení, dovedu si představit, že dost! Přesto stát evidentně oblast dotační politiky na nejrůznější nesmyslné programy, o kterých stejně nikdo nic neví, nezajímá. Za mnohem lákavější považuje „políčit pastičky“ na drobného živnostníka, který je proti státní mašinerie bezbranný. Když už nám zemi řídí Vláda, která zavádí „Big brothera“ na kdeco, mám nový tip pro současné ministry na zavedení „registru dotací“. Informace z něj by možná leckoho překvapily. Vždy je paradoxní, že ze celkového počtu více jak 118 tisíc neziskových organizací na státní dotace dosáhly jenom 3 % těchto neziskovek. Pokud dobře počítám, tak v průměru to na jednu takto podpořenou organizaci dělá astronomických 4,6 milionů Kč! Co by za to dali malé spolky na venkově, které se dobrovolně a zadarmo věnují sportu, kultuře nebo jiným veřejně prospěšných aktivitám!

Ivo Valenta, senátor PČR za Soukromníky 

Zdroj: facebook

valenta

Komentáře