Senátor Valenta: Chci si posvítit na financování neziskových organizací v České republice.

AKTIVISTI NEBO ZAPRODANCI? – Přesně tak! Některé neziskové organizace, které jsou ze zahraniční přímo nebo nepřímo financovány Georgem Sorosem a jemu podobnými, cíleně podkopávají demokratické principy v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje. Pod pláštěm prosazování všeobecného blaha nahrávají zřetelným politickým zájmům úzké skupiny evropských politiků, kteří si nepřejí silné a suverénní členské státy, ale kteří by vše rádi postupem času zahalili do pláště uniformních regulací, bruselských příkazů a rozum pozbývajících zákazů. Proto se tak dlouhodobě a nevybíravě stavím proti nátlakovým akcím těchto aktivistů, chcete-li zaprodanců. Odmítám se podílet na jejich kampaních, odmítám s nimi vést jakýkoliv racionální dialog. Proč? Protože jim o nic takového nejde. Snaží se pouze vytvořit ve společnosti falešnou iluzi, na kterou pak jakože čistě náhodně naskočí předem připravená politická formace a využije vzniklé atmosféry ke svému politickému a tedy i vlivovému zisku. Také z tohoto důvodu si chci posvítit na financování neziskových organizací v České republice. Chci zamezit tomuto nedravému vměšování cizího kapitálu, který prostřednictvím vědomě nebo nevědomě nastrčených neziskových organizací ovlivňuje dění v naší zemi. A zároveň nechci, aby se v naší zemi zbůhdarma ročně rozdělovalo neziskových organizacím přibližně 16 miliard Kč, aniž by měla veřejnost tušení, ve kterých kapsách tyto peníze končí a co ve skutečnosti financují.

Ivo Valenta, senátor PČR za Soukromníky

Zdroj: facebook

ivoo

Komentáře