Senátorka Filipiová: Je šokující, že v ČR existuje diplomatické zastoupení neexistující Palestiny.

Projev na setkání ohledně petice ZA PONECHÁNÍ ÚDAJE O HLAVNÍM MĚSTĚ IZRAELE (Jeruzaléma) VE ŠKOLNÍM ATLASE na Václavském náměstí dne 7. září 2016

Jeruzalém je nejsvětějším a nejdůležitějším místem židů již po tři tisíce let. Proto není divu, že si stát Izrael zvolil jako hlavní město právě Jeruzalém.

Každý stát má právo vybrat si město, které označí jako svou metropoli. V Jeruzalémě sídlí vláda, Knesset, ministerstva a další státní instituce. To, že některé státy uvádějí místo Jeruzaléma jako hlavní město Tel Aviv, je nehoráznost a zasahování do vnitřních záležitostí svébytného, demokratického státu Izraele.

Paní ministryně školství dnes od svého názoru ustoupila a my jsme uspěli ještě dříve, než jsme se sešli. Nicméně nechápu, jak mohla byť jen na vteřinu, podlehnout nátlaku požadavku pana Khaleda Alattrashe, tzv. velvyslance neexistujícího státu, který má u nás zastoupení ještě z dob nesvobody, kdy komunisté tzv. Palestince podporovali a dokonce jejich bojovníky na našem území cvičili, aby atlas, který uvádí jako hlavní město Izraele Jeruzalém, nebyl uznán za učební pomůcku.

Jakým právem pan Alattrash, člověk, který na svém facebookovém profilu otevřeně podporuje teroristy, kteří se snaží Izrael zničit, vznáší tento požadavek a vměšuje se tak do vnitřních záležitostí státu Izrael, potažmo do výuky našich dětí?

Žádám ministerstvo zahraničí, aby se jasně vyjádřilo v tom slova smyslu, že každý stát má právo určit si za hlavní město takové, které mu z mnoha důvodů konvenuje a že ostatní státy musí tento fakt plně respektovat.

Navíc je pro mě naprosto šokující, že v naší zemi existuje diplomatické zastoupení neexistujícího státu a naši představitelé mu navíc naslouchají.

Tato kauza je ve své podstatě protiizraelská a za protiizraelskými postoji se dnes tiše skrývá antisemitismus. A to nesmíme a nemůžeme podporovat.

Stand with Israel!

Daniela Filipiová, senátorka PČR za ODS

KOT2902db_filipi_3

Komentáře