Slovo pro každý den: Jsi ten, na kterém se stále ještě pracuje

„Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“    1. Janova 3:2

Ten nejspolehlivější způsob, jak ztratit odvahu, je srovnávat se s druhými. Bible říká: „…bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými“ (Galatským 6:4), protože někteří lidé budou vypadat jako když odvádějí lepší práci než ty, a ty pak budeš sklíčený, i když nebudou tak efektivní. Naproti tomu, když druzí nejsou tak efektivní jako ty, zpychneš. „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil…“ (2. Timoteovi 2:15). Potom: „…budeš mít čím se chlubit, budeš-li hledět jen na sebe a nebudeš se porovnávat s druhými“ (viz Galatským 6:4). Všechna jablka na jednom stromu nedozrávají ve stejnou dobu. Pavel říká, že „poznání a hluboká vnímavost“ vyžadují čas (viz Filipským 1:9-10). Jeden úspěšný spisovatel říká: „Když jsem začal psát, zjistil jsem, že část mé osobnosti tápe. ,Chci být spisovatelem,‘ myslel jsem si, ale nejdříve musí být publikován určitý počet mých knih a musím získat určité množství dobrých recenzí.“ Může to trvat roky a může to znamenat mnoho úspěchů v jakékoliv nové oblasti…než můžeme s určitostí říci sami sobě i druhým: „Já jsem,“…k čemu mě Bůh povolal. Nečekej, až budeš úspěšný… Začni nyní tím, že řekneš, že jsi tím, kým ses chtěl stát, řekni druhým tato dvě krátká slova: „Já jsem“. Jan píše: „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“ Bůh si používá křivých klacků ke kreslení rovných čar a nedokonalých lidí k naplňování své dokonalé vůle. Tak běž za tím, nebuď k sobě tak tvrdý a pamatuj na to, že jsi ten, na kterém se stále ještě pracuje!

Zdroj: http://www.spkd.cz/2009/12/slovo20091223/

Komentáře