Slovo pro každý den: Modli se správným způsobem

„Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře…“ Jakub 4:3

Někdy jsme ve svých modlitbách sebestřední a vidíme Boha jako „džina“, který kouzly způsobí, že bude vyplněno každé naše přání. A potom, když nedostaneme to, co chceme, si myslíme, že On neslyší, nestará se, nebo možná ani neexistuje. Jakub říká: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně“ (Jakub 4:3). Sobectví je u kořene mnoha nezodpovězených modliteb. První prosba v modlitbě Páně je „buď posvěceno tvé jméno“, druhá „přijď tvé království“ a třetí „staň se tvá vůle“ (viz Matouš 6:9-10). Všimni si, že naším prvním zájmem při modlitbě by mělo být to, co chce Bůh, ne to, co chceme my. Proto je zde několik návrhů k modlitbám se správným způsobem uvažování:
1) Pros Boha, aby zničil tvou hříšnou přirozenost. Jako nové stvoření v Kristu denně zápasíš se svou starou přirozeností. A dokud má tato přirozenost hlavní slovo, tvoje modlitby budou bržděny.
2) Pros Ho, aby tě očistil svou krví. Nemůžeš přijít do Boží přítomnosti znečištěný hříchem; musíš ho vyznat a prosit Ho, aby ti odpustil.
3) Pros Ho, aby tě naplnil Duchem Svatým. Přebývání Božího Ducha ti umožňuje překonávat pokušení a žít podle Jeho vůle.
4) Pros Ho, aby střežil a vedl tvé kroky. Boží plán pro naše životy je vždycky lepší než cokoliv, co bychom mohli vymyslet.
5) Pros Ho, aby si tě použil ke své slávě. Dej se k dispozici jako služebník s ochotným srdcem a udělej cokoliv, o co tě požádá.
Hlavní myšlenka: když při modlitbách uvažuješ správně, dostaneš odpovědi, o nichž sis ani nepředstavoval, že jsou možné.

Zdroj: http://www.spkd.cz/2012/12/slovo20121228/

Komentáře